תוכנית מבטים: חוג לאחר תואר

תוכנית מבטים, מהנדסים/מדענים בחינוך טכנולוגי-מדעי הינה מסלול הכשרה להוראה בתחום אותו למדתם הנלמדת בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. התוכנית פתוחה לבוגרי/ות הטכניון, בוגרי/ות מוסדות אקדמיים שלהם תואר מדעי/הנדסי/טכנולוגי ולסטודנטים/ות בטכניון.
השלמת החוג מקנה אישור לתעודת הוראה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה.למה מבטים?

מימון שכר לימוד באופן מלא במלגת נשיא הטכניון לארבעה סמסטרים

מקנה חוג לאחר התואר ואישור לקבלת תעודת הוראה לחט”ב/תיכון

יום לימודים אחד בשבוע, על פני 3-4 סמסטרים, וקורסים נוספים מקוונים ומוקלטים.

תוכנית לימודים מודולרית, מגוונת, ובהתאמה אישית עם אפשרות בחירה בשתי התמחויות

רמה גבוהה, סגל איכותי ומעודכן המלווה את הסטודנטים, שימוש בכלי הוראה מתקדמים, לימוד עמיתים, לימוד חוויתי מחוץ לכיתה

הקניית כישורים רכים: יכולות הדרכה ועמידה מול קהל, בניית תוכניות לימוד בסביבת הכיתה ובסביבות נוספות, הערכה מושכלת

אפשרות להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים בפקולטהמידע על תוכנית מבטים:

לקבלת תעודת ”חוג לאחר תואר” יש לצבור 36 נקודות (במידה ולא נדרשות השלמות).

  • בפקולטה מופעלת מערכת תלת סמסטריאלית כך שניתן לתכנן את השלמת הלימודים ב-3 סמסטרים.
  • בניית המערכת גמישה יחסית ואין הקפדה על קורסי ‘קדם’. חלק מהקורסים – מקוונים.
  • הנוכחות חובה ברוב הקורסים.
  • הלימודים מתקיימים בקמפוס הטכניון בחיפה, בבניין הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה.
  • תוכנית הלימודים כוללת שהיה של חצי יום בבית ספר לצורך התנסות ותצפיות , במהלך שני סמסטרים.

סטודנטים בטכניון יכולים להתחיל לצבור נקודות לחוג לאחר תואר בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה כבר במהלך לימודיהם.
לאחר סגירת התואר הראשון הראשי, הבוגרים יעברו לתוכנית מבטים ויוכלו להשלים את לימודיהם במשך 4 סמסטרים עם מלגת שכ”ל מלאה.
המעבר לתוכנית מבטים יתבצע רק לאחר סגירת התואר הראשון הראשי.אפשרויות לבניית תוכנית הלימודים: סה”כ 36 נקודות

קורסים כלליים וקורסי בחירה: 

מסלולי התמחות: ראשי או משני

יתכן ותתתבקשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לרקע האקדמי שלכם.

לפרטים נוספים: תוכנית הלימודים במבטים – חוג לאחר תואר – תשפא

ייתכנו שינויים והתאמות בקורסים, בימים ובשעות.


| להרשמה און-ליין באתר הטכניון |


העלויות הנדרשות:

1. ערכת הרשמה בסך 459 ₪.
2. אגרה שנתית בגובה של כ- 1000 ₪ לביטוחים אגרות וכו’.

לקבלת מידע מקדים שילחו את גיליון הציונים ומסמכים נוספים שברשותכם, או מסרו מספר זהות וננסה לאתר את גיליון הציונים.
וכן לשאלות נוספות וייעוץ אישי, הנכם מוזמנים/ות לפנות אל רכזת לימודי הסמכה, תמר מלר, edu.ug.ad@technion.ac.il, טל: 8292169- 04