תוכנית מבטים: חוג לאחר תואר

תוכנית מבטים, מהנדסים/מדענים בחינוך טכנולוגי-מדעי הינה מסלול הכשרה להוראה בתחום אותו למדתם הנלמדת בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. התוכנית פתוחה לבוגרי/ות הטכניון, בוגרי/ות מוסדות אקדמיים שלהם תואר מדעי/הנדסי/טכנולוגי ולסטודנטים/ות בטכניון.
השלמת החוג מקנה אישור לתעודת הוראה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה.


מלגות:

מלגת שכר לימוד לבוגרי/ות הטכניון במסגרת תוכנית מבטים: בוגרי/ות הטכניון הלומדים לחוג לאחר תואר בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה  מקבלים מלגת שכ”ל ל- 4 סמסטרים. בוגרי מוסדות אקדמאיים אחרים בעלי ממוצע בתואר של 85 ומעלה זכאים למלגת שכר לימוד בכפוף לבדיקת ההתאמה לתוכנית.


מידע על תוכנית מבטים:

לקבלת תעודת ”חוג לאחר תואר” יש לצבור 36 נקודות (במידה ולא נדרשות השלמות).

  • פרישת הלימודים על-פני 4 סמסטרים מאפשרת לסיים את הלימודים עם הקדשת יום או יומיים בשבוע בכל סמסטר. מערכת השעות מפורסמת באתר הפקולטה.
  • בפקולטה מופעלת מערכת דו שנתית כך שניתן לתכנן את השלמת הלימודים ב-4 סמסטרים.
  • בניית המערכת גמישה יחסית ואין הקפדה על קורסי ‘קדם’.
  • הנוכחות חובה ברוב הקורסים.
  • הלימודים מתקיימים בקמפוס הטכניון בחיפה, בבניין הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה.

סטודנטים בטכניון יכולים להתחיל לצבור נקודות לחוג לאחר תואר בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה כבר במהלך לימודיהם.
לאחר סגירת התואר הראשון הראשי, הבוגרים יעברו לתוכנית מבטים ויוכלו להשלים את לימודיהם במשך 4 סמסטרים עם מלגת שכ”ל מלאה.
המעבר לתוכנית מבטים יתבצע רק לאחר סגירת התואר הראשון הראשי.

– עבור קורס שיופיע תחת הכותרת “לא לתואר”, יינתן פטור עם נקודות.
– עבור קורס שלא יופיע תחת הכותרת “לא לתואר”, יינתן פטור ללא נקודות ועל הסטודנט/ית יהיה ללמוד קורס אחר במקומו.


תוכניות הלימוד ב-8 מסלולי הסמכה לפי תבנית זו:

יתכן ותתתבקשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לרקע האקדמי שלכם..

לפרטים נוספים ולתכנית המלאה


ההרשמה און-ליין באתר הטכניון  http://ug3.technion.ac.il/cand/


העלויות הנדרשות:

1. ערכת הרשמה בסך 459 ₪.
2. אגרה שנתית בגובה של כ- 1000 ₪ לביטוחים אגרות וכו’.

לקבלת מידע מקדים שילחו את גיליון הציונים ומסמכים נוספים שברשותכם, או מסרו מספר זהות וננסה לאתר את גיליון הציונים.
וכן לשאלות נוספות וייעוץ אישי, הנכם מוזמנים/ות לפנות אל רכזת לימודי הסמכה, תמר מלר, edu.ug.ad@technion.ac.il, טל: 8292169- 04