member-academic-staff-he

פרופ"מ שולמית (שולי) קפון

שולמית (שולי) קפון
חבר סגל
04-8293110
04-8295634
316
  • אני מתעניינת בתהליכים של למידה משמעותית בתוך מסגרת דיציפלינארית, בעיקר בפיסיקה אבל גם במתמטיקה. הפקת משמעות במהלך למידה נגזרת בעיני הן מהאופי, המבנה, הנורמות והתכנים של תחום הדעת הנלמד, והן מהידע, המצב הרגשי, העניין, והצרכים של הלומד. אני סבורה שבתהליך למידה משמעותית הרגש והקוגניציה נמצאים בקשר סינרגטי והלומד מתפתח לא רק בהיבט הקוגניטיבי אלא גם בהיבט האישי-רגשי. מעניינים אותי תהליכי למידה בהם אנשים משנים בהדרגה את הדרך שבה הם מפרשים מצבים ותופעות ומתחילים להשתמש באופן עצמאי (חשיבה ויצירה) במאפיינים, פרקטיקות החשיבה, המודלים, והכלים (טכנולוגיים ואחרים) שמאפיינים את הדיסציפלינה אותה הם לומדים, בתהליכי הוראה שיוצרים למידה כזו, ותהליכי הכשרת מורים שמקדמים הוראה כזו.
  • הייתי מורה לפיסיקה לא מעט שנים. ריכזתי מגמת פיסיקה בתיכון, לימדתי פיסיקה תלמידים מצטיינים בכיתות מואצות, תלמידים "רגילים" המתכוננים לבחינות הבגרות בפיסיקה, תלמידי מב"ר, תלמידים בחט"ב וסטודנטים במכינה הקדם אקדמית של הטכניון. יותר מאוחר גם לימדתי מורים לפיסיקה דרך המרכז הארצי של מורי הפיסיקה שבמכון וייצמן. אני רואה פוטנציאל אדיר בטכנולוגיות למידה ולאורך כל שנות עבודתי כמורה עסקתי גם בפיתוח סביבות למידה ופעילויות מבוססות טכנולוגיות להוראת הפיסיקה. הניסיון הזה מזין כל העת את הפעילות וההוראה האקדמית שלי. אני באמת מאמינה שאפשר לעשות הרבה יותר על מנת להנגיש את המתמטיקה והפיסיקה ברמות התיכוניות הגבוהות לקהל גדול יותר של לומדים ושלמחקר בחינוך מדעי ומתמטי יש תפקיד חשוב בהשגת מטרה זו.
  • הדוקטורט שלי (מכון וייצמן, פרס מדרשת פיינברג) עסק במבנה של הסברים על נושאים מתקדמים בפיסיקה שמיועדים לקהל שאין לו את הידע הפורמאלי המלא על מנת להבין הסברים כאלה (למשל איך להסביר את אפקט אהרונוב בוהם לתלמידי תיכון), בתהליכי הפקת משמעות מהסברים כאלה, ובשילוב של נושאים מחזית המדע באופן אינטגראלי בתוכנית הלימודים בפיסיקה. במהלך הפוסטדוק שלי (מלגת מארי קירי של האיחוד האירופי: שנתיים באוניברסיטת קליפורניה ברקלי ושנה באוניברסיטת ת"א) בחנתי תהליכי הפקת משמעות מהסברים והתנסויות שנבנים על בסיס אנלוגיות לצורך הוראת נושאים בסיסיים בפיסיקה (למשל להסביר מהו כוח נורמאלי).
  • לפני המעבר לטכניון הייתי חברת סגל במשך שנתיים בחוג לחינוך מתמטי ובחוג ללמידה הוראה והדרכה באוניברסיטת חיפה. בשנתיים אלה פיתחתי את כיווני המחקר המוזכרים לעיל ולקחתי אותם גם לכיוון של חינוך מתמטי וחינוך מורים.
  • "גדלתי" בטכניון (תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני שניהם בפיסיקה + תעודת הוראה) ואני מאד נרגשת להצטרף לפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה.
  • ניתן לקרוא על הפרויקטים עליהם אני עובדת בימים אלה כאן: https://kapon.net.technion.ac.il/projects. אני מחפשת פוסדוקים ותלמידי מחקר מוכשרים שהוראת הפיסיקה והמתמטיקה קרובה לליבם, עם רקע מוצק בפיסיקה ומתמטיקה, שמתעניינים במחקר חינוכי בתחום.

תואר ראשון בפיסיקה בהצטיינות, הטכניון (1992)
תעודת הוראה בפיסיקה, הטכניון (1995)
תואר שני בפיסיקה, הטכניון (1999)
תואר שני בהוראת המדעים, מכון וייצמן למדע (2006)
דוקטורט בהוראת המדעים (2009), פרס דיקן מדרשת פיינברג, מכון וייצמן למדע.

 

בתר-דוקטורט, מלגת מארי קירי (Marie Curie IOF, 2009-2012):

  • המחלקה לחינוך במתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בביה"ס לחינוך של אוניברסיטת קליפורניה ברקלי (2009-2011)
  • המחלקה לחינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי שבבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב (2011-2012).