member-academic-staff-he

ד"ר זהבית כהן

זהבית כהן
חברת סגל
077-8873895
318
ד"ר זהבית כהן היא מרצה בכירה וחוקרת בתחום החינוך המתמטי. מחקריה עוסקים בפיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה, תוך שילוב טכנולוגיה, הכשרה מטה-קוגניטיבית ושיטות הערכה מתקדמות – הן כמותיות והן בשיטת mixed-methods. מחקרה של ד"ר כהן עוסק גם במידול מתמטי של בעיות אותנטיות מתחום הייטק והטכנולוגיה, אשר מאפשרים למידה מבוססת הקשר בשיעורי מתמטיקה. הדוקטורט שלה מאוניברסיטת בר-אילן עסק בפיתוח הכוונה עצמית פדגוגית אצל פרחי הוראה בסביבה מתוקשבת נתמכת רפלקציה, עליו קיבלה ציון מעולה. בשנים 2015-16 ד"ר כהן הייתה חוקרת אורחת באוניברסיטת סטנפורד שבארה"ב, שם חקרה את תכנית ה-Hollyhock לפיתוח מקצועי של מורים חדשים במתמטיקה. בשנים 2012-17, ד"ר כהן הייתה חוקרת בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ובמוסד למחקרי מדיניות- מוסד שמואל נאמן; מחקריה עסקו, בין היתר, בדרכים לקידום הוראת ה-STEM בישראל.  

  • 2011- דוקטורט בחינוך (בציון מעולה), אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
  • 2005 – מאסטר (בהצטיינות) בטכנולוגיות חינוך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
  • 2003 - תעודת הוראה במדעי המחשב (בהצטיינות), אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
  • 2003 – תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.