People & Planet Lab (PPL)

 

ראש הקבוצה:  פרופסור מירי ימיני

קישור לאתר הקבוצה

שם המעבדה: People & Planet Lab (PPL)

מטרות ונושאי המחקר המעבדה מתמקדת במגוון מחקרים בתחום החינוך, בדגש על חקר הצד האנושי בהקשרים של ניידות, זהות וסוכנות. בנוסף, היא חוקרת את הצד הסביבתי בחינוך, כולל חינוך מבוסס מקום וחינוך לאזרחות גלובלית.

אנו שואפים לחקור ולהבין את הקשר המורכב בין גורמים אנושיים כמו ניידות, זהות וסוכנות, והשפעתם על החינוך. באמצעות ניהול מחקר חדשני ובין־תחומי, אנו שואפים לתרום תובנות מרתקות שיצורפו לעתיד החינוך.

המעבדה שלנו מתמקדת במחקר בתחום החינוך עם דגש מיוחד על חינוך מבוסס מקום וחינוך לאזרחות גלובלית. באמצעות המחקר שלנו, אנו שואפים להעצים נשות ואנשי חינוך ומקבלי החלטות וכן ליצור סביבות למידה מכילות ומהפכניות, המעודדות חשיבה ביקורתית ואחריות חברתית.

אוכלוסיית המחקר:  מורות ומורים, תלמידות ותלמידים, הורים, קובעות וקובעי מדיניות

מסלולי לימוד: תואר שני – מגיסטר, ושלישי – דוקטורט, פתוחים לסטודנטים וסטודנטיות בעלי תואר ראשון או שני מתחומי המדעים, הנדסה ומדעי החברה.