סגל אקדמי בגימלאות

פרופ' אבי ברמן

פרופסור אמריטי

פרופ' יהודית דורי

פרופסור אמריטה

פרופ' שלמה וקס

פרופסור אמריטי

פרופ' איגור ורנר

פרופסור אמריטי

פרופ"ח אורית זסלבסקי

חברת סגל בגמלאות

פרופ' אורי לירון ז"ל

פרופסור אמריטי

פרופ"ח מרים ריינר

חברת סגל בגמלאות