member-academic-staff-he

ד"ר עינת הד-מצויינים

עינת הד-מצויינים
חברת סגל
04-8293114
251
ד"ר עינת הד-מצויינים חוקרת בתחום החינוך המתמטי ומתמקדת בתחום ההיבטים הרגשיים  והחברתיים של למידת מתמטיקה בדגש על פיתוח זהות מתמטית, אינטראקציות בין-אישיות בלמידה, והשפעות סוציו-תרבותיות על הלמידה. בנוסף, הד-מצויינים מתעניינת בכלים בלשניים ובכלים של בלשנות חישובית לצורך חקר שיח בכתה. הד-מצויינים סיימה את הדוקטורט בשנת 2011, אותו ערכה בהנחיית פרופ' אנה ספרד מאוניברסיטת חיפה. היא היתה מלגאית של תכנית הדוקטורנטים המצטיינים במכון מנדל בשנת 2010-2011 ומלגאית של קרן "גולדה מאיר" באוניברסיטה העברית בשנת 2011-2012, שם ערכה מחקר משותף עם פרופ' ברוך שוורץ. בעברה היתה הד-מצויינים מתכנתת מחשבים ולאחר מכן מורה למתמטיקה ויועצת חינוכית. בשנים מוקדמות יותר, היא אף למדה נגינה בחליל בקונסרווטוריון בהולנד. רקע מגוון זה הוביל אותה להתעניין באופן מיוחד בתחומי מחקר אינטרדיסציפלינריים, כמו השילוב בין חינוך מתמטי, פסיכולוגיה, חקר השיח, בלשנות ומדעי המחשב.

  • 2000: תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב
  • 2006: תואר שני בייעוץ חינוכי (הצטיינות יתרה), האוניברסיטה העברית
  • 2006: תעודת הוראה במדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה
  • 2012: דוקטורט  בחינוך מתמטי (בהצטיינות), אוניברסיטת חיפה