member-academic-staff-he

פרופ"ח עינת הד-מצויינים

עינת הד-מצויינים
חברת סגל
04-8293114
251
פרופ"ח עינת הד מצויינים היא מרצה בכירה לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. היא מחזיקה בתואר ראשון במדעי המחשב ופסיכולוגיה, תואר שני בייעוץ חינוכי ותואר שלישי בחינוך מתמטי אותו סיימה ב2012 באוניברסיטת חיפה. בהמשך, המשיכה לשתי השתלמויות פוסט-דוקטורט, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת פיטסבורג בארה"ב. מחקריה של הד-מצויינים עסוקים בזהות, רגשות ושיח בלמידה-הוראה של מתמטיקה. היא מובילה בארץ את פרוייקט מחשב"ה – מהלכים מעודדי חשיבה בהוראת המתמטיקה, הממומן על ידי קרן טראמפ, משמשת כחוקרת ראשית בפרוייקט "דיאלוגוס" – מרכז מצויינות במימון הISF יחד עם חוקרים מארבע אוניברסיטאות שונות, השואף לקדם הוראה דיאלוגית במגוון מקצועות (מתמטיקה, מדעים ומדעי הרוח); ובעבר ערכה בארה"ב מחקר שמומן על ידי קרן ספנסר בנושא "עיצוב שינוי בפרקטיקות הוראה – יישום הוראה חקירתית" החל מ2017, הד-מצויינים משמשת כמזכירת האיגוד הבינלאומי לחינוך מתמטי (PME). כמו כן, היא שימשה כחברה בועדה המארגנת של כנס ירושלים לחינוך מתמטי וכיו"ר כנס ירושלים ה-7 למחקר בחינוך מתמטי ב2019. מחקריה של הד-מצויינים התפרסמו בכתבי-עת בינלאומיים מובילים בתחום החינוך המתמטי ומדעי הלמידה. אחד מפרסומים אלו (ראו גרסה עברית) זכה בפרס מטעם קבוצת החינוך המתמטי בחברה האמריקאית למחקר חינוכי  (AERA).  

  • 2000: תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב
  • 2006: תואר שני בייעוץ חינוכי (הצטיינות יתרה), האוניברסיטה העברית
  • 2006: תעודת הוראה במדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה
  • 2012: דוקטורט  בחינוך מתמטי (בהצטיינות), אוניברסיטת חיפה