member-academic-staff-he

פרופ"ח עינת הד-מצויינים

עינת הד-מצויינים
חברת סגל
04-8293114
251
פרופ"ח עינת הד מצויינים היא חברת סגל וחוקרת של חינוך מתמטי ומדעי הלמידה, בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. היא מחזיקה בתואר ראשון במדעי המחשב ופסיכולוגיה, תואר שני בייעוץ חינוכי ותואר שלישי בחינוך מתמטי אותו סיימה ב2012 באוניברסיטת חיפה. בהמשך, המשיכה לשתי השתלמויות פוסט-דוקטורט, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת פיטסבורג בארה"ב. מחקריה של הד-מצויינים עוסקים בזהות, רגשות ושיח בלמידה והוראה של מתמטיקה. היא מובילה את פרוייקט קהילות מחשב"ה למאה ה-21 – מהלכים מעודדי חשיבה בהוראת המתמטיקה, הממומן על ידי קרן טראמפ, וכן את פרוייקט LATID ( Low Achievements, Technology, Identity and Discourse) במימון הקרן הלאומית למדע, המפתח פדגוגיה נתמכת טכנולוגיה לתמיכה בלמידת אלגברה של תלמידים מתקשים. בנוסף, הד-מצויינים משמשת כחוקרת ראשית בפרוייקט "דיאלוגוס" – מרכז מצויינות במימון הקרן הלאומית למדע,  יחד עם חוקרים מארבע אוניברסיטאות שונות, השואף לקדם הוראה דיאלוגית במגוון מקצועות (מתמטיקה, מדעים ומדעי הרוח); בשנים 2017-2021, הד-מצויינים שימשה כמזכירת האיגוד הבינלאומי לחינוך מתמטי (PME).  וכן כסגנית הנשיא של הארגון. מחקריה של הד-מצויינים התפרסמו ביותר מ20 מאמרים בכתבי-עת בינלאומיים מובילים בתחום החינוך המתמטי ומדעי הלמידה. בנוסף, היא ערכה שני גליונות מיוחדים של כתבי עת בנושא זהות מתמטית ובנושא ריטואלים וחקירות בלמידה והוראת המתמטיקה. אחד מפרסומיה (ראו גרסה עברית) אף  זכה בפרס מטעם קבוצת החינוך המתמטי בחברה האמריקאית למחקר חינוכי   (SIG RME - AERA).הד-מצויינים משמשת כחברת מערכת בשני כתבי עת בינלאומיים בתחום הוראת המתמטיקה (IJSME וFLM). לאחרונה, היא מתעניינת גם בתחום הnatural language processing ולמידת המכונה, לצרכי שכלול יכולות המחקר בתחום הזהות המתמטית. 

  • 2000: תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב
  • 2006: תואר שני בייעוץ חינוכי (הצטיינות יתרה), האוניברסיטה העברית
  • 2006: תעודת הוראה במדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה
  • 2012: דוקטורט  בחינוך מתמטי (בהצטיינות), אוניברסיטת חיפה