member-academic-staff-he

ד"ר רינת רוזנברג-קימה

רינת רוזנברג-קימה
חברת סגל
04-8292165
249
ד"ר רינת רוזנברג-קימה היא מרצה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. לרינת תואר ראשון במדעי המחשב וכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות, 1999), תואר שני בפסיכולוגיה פיזיולוגית מאוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות, 2004), ודוקטורט בפסיכולוגיה חינוכית ומערכות למידה מאוניברסיטת מדינת פלורידה (2012). לאחר סיום הדוקטורט רינת עברה לעשות פוסטדוקטורט ב-Lawrence Hall of Science שבאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה שם עבדה על פיתוח קוריקולום דיגיטלי להוראת המדעים בחטיבת הביניים והובילה את קבוצת ה-Learning Analytics. לאחר 10 שנים בארצות הברית רינת חזרה ארצה וחקרה במסגרת פוסטדוקטורט נוסף בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב רובוטים חברתיים כמנחי קבוצות למידה פעילה. על מחקר זה זכתה במלגת Minducate של בית ספר סגול למדעי המוח ובמענק מקרן שמידט. בין לבין רינת לימדה קורסים שונים בחוג למדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה ועסקה בפיתוח ותכנות לומדות שונות. תחומי המחקר שלה כוללים מדעי הלמידה, עיצוב מערכות למידה, אינטראקציית אדם-רובוט, הוראת מדעי המחשב וכריית נתונים בחינוך.  

  • תואר ראשון במדעי המחשב וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב (1999, בהצטיינות)
  • תואר שני בפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב (2004, בהצטיינות)
  • דוקטורט בפסיכולוגיה חינוכית ומערכות למידה, אוניברסיטת מדינת פלורידה (2012)
  • פוסטדוק, Lawrence Hall of Science, אוניברסיטת ברקלי (2012-2014)