member-academic-staff-he

פרופ"ח מירי ברק

מירי ברק
סגנית דיקנית לתארים מתקדמים
04-8293883
04-8293883
246
פרופ"ח מירי ברק, היא חברת סגל בפקולטה לחינוך למדע ‏וטכנולוגיה בטכניון. היא ראש המעבדה למדע וטכנולוגיות למידה שמטרתה לקדם שימוש ביישומי ענן בחינוך המדעי-הנדסי, בדגש על קידום מיומנויות ‏המאה ה-21. עבודתה מתמקדת בשילוב טכנולוגיות ניידות ולמידה מבוססת-מיקום. מחקריה בוחנים היבטים קוגניטיביים וסוציו-תרבותיים בלמידה שיתופית בקבוצות קטנות וגדולות, ‏מכוונות עצמית בלמידה מרחוק וקידום חשיבה חדשנית וגמישות מחשבתית. היא מומחית‎ ‎בתחום‎ ‎פיתוח והערכה‎ ‎של‎ ‎תוכניות‎ ‎לימודים‎ ‎ופרויקטים מתוקשבים‎.‎‏ ‏ פרופ'ח ברק היא בוגרת בהצטיינות של הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון ושמשה כמהנדסת מחקר ‏ופיתוח בתעשייה. את התארים הגבוהים למדה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון ובצעה ‏מחקר בתר-דוקטורט באוניברסיטת ‏MIT‏, במרכז ליוזמות טכנולוגיות בחינוך. פרופ"ח ברק משמשת בתפקיד העוזרת למשנה הבכיר לקידום הלמידה וההוראה בטכניון, והיא יו"ר לשעבר של הוועדה לאתיקה למחקר במדעי ההתנהגות. היא חוקרת ראשית במספר פרויקטים לאומיים ובינלאומיים בנושא למידה מבוססת מיקום (AugmentedWorld), למידה מבוססת משחק (Games of Food), וקורסים פתוחים מקוונים (MOOC). פרופ"ח ברק פרסמה למעלה משבעים מאמרים בכתבי עת ובכנסים בינלאומיים, פרקים בספרים וחוברות ‏לימוד. למאמרים ולציטוטים בגוגל סקולר לחצו‎ ‎כאן. https://orcid.org/0000-0002-7756-6171.

 • 1990- B.Sc - הפקולטה להנדסת מזון וביוטכנולוגיה, טכניון.
  עבודת גמר בנושא: השפעת שמן מחומצן על הרכב ותפקוד ממברנות הרטיקולום האנדופלסמטי בכבד.
 • 1999- M.Sc - המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון.
  מחקר בנושא: תפיסת המושג מודל והבנת המבנה המרחבי של תרכובות הפחמן בקרב תלמידי תיכון.
 • 2002- Ph.D - המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון
  מחקר בנושא: מודל ליצירת קהילה מתוקשבת הלומדת כימיה בחינוך הגבוה.
 • 2004 - מחקר בתר-דוקטורט - Massachusetts Institute of Technology, USA
 • מחקר בנושא: Studio-based Learning via Wireless Notebooks