member-academic-staff-he

ד"ר אהרון (ארי) גרו

אהרון (ארי) גרו
חבר סגל
04-8292167
04-8295634
gero@technion.ac.il
317
לאהרון (ארי) גרו .B.A בפיסיקה (בהצטיינות ראויה לשבח), .B.Sc בהנדסת חשמל (בהצטיינות), .M.Sc בהנדסת חשמל ו-.Ph.D בפיסיקה תיאורטית - כולם מהטכניון. בנוסף, לארי .M.B.A (בהצטיינות) מאוניברסיטת חיפה. ארי הינו מרצה בכיר בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה וראש קבוצת הנדסת חשמל ואלקטרוניקה. מחקריו מתמקדים בלמידה והוראה של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה וכן בלמידה והוראה בין-תחומית המשלבת פיסיקה והנדסת אלקטרוניקה, כמו אלקטרו-אופטיקה ומיקרו-אלקטרוניקה. תחומי התעניינותו של ארי כוללים גם אופטיקה קוונטית ופיסיקה אטומית. ארי שירת כמדריך בביה"ס לטיסה של חיל האוויר וכקצין פיתוח הדרכה של בית הספר. ארי נבחר פעמיים כמדריך מצטיין של ביה"ס לטיסה ועשר פעמים כמרצה מצטיין טכניוני. בשנת 2006 הוענקה לו תעודת הצטיינות מטעם מפקד חיל האוויר, ובשנת 2016 זכה בפרס ינאי למצוינות בחינוך אקדמי. ארי הוא רץ למרחקים ארוכים (5 ו-10 ק"מ) וטריאתלט.

  • דוקטור לפילוסופיה (.Ph.D) בפיסיקה מאת הטכניון בנושא אפקטים קואופרטיביים בפיזורים רבים של פוטונים על-ידי גז אטומי (בהנחיית א. אקרמן)
  • מגיסטר למדעים (.M.Sc) בהנדסת חשמל מאת הטכניון בנושא תכונות אלקטרוניות, אופטיות וחשמליות של גלאים לקרינת אינפרה-אדום המבוססים על בורות קוונטים של מוליכים למחצה (בהנחיית א. פינקמן וג. בהיר)
  • מוסמך אוניברסיטה במינהל עסקים (.M.B.A), בהצטיינות, מאת אוניברסיטת חיפה
  • מוסמך למדעים (.B.Sc) בהנדסת חשמל, בהצטיינות, מאת הטכניון
  • בוגר למדעים (.B.A) בפיסיקה, בהצטיינות ראויה לשבח, מאת הטכניון