member-administrative-staff-he

תמר מלר

תמר מלר
רכזת לימודי הסמכה ומזכירת הדיקנית
04-8292169
310
שעות קבלת קהל במזכירות ההסמכה: ימים א', ב', ג' בין השעות 10:00 - 11:30 למשרד הדיקנית ניתן לפנות במייל edudean@technion.ac.il או לתמר tamar.m@ed.technion.ac.il