אנשי צוות

פרופ' אבי ברמן

פרופסור אמריטי

פרופ"ח אהרון (ארי) גרו

סגן דיקן להוראה

אורטל פרנקל

רכזת לימודי הסמכה ומזכירת הדיקנית

פרופ' אורי לירון ז"ל

פרופסור אמריטי

פרופ' איגור ורנר

פרופסור אמריטי

אמונה אבו יונס עלי

מנהלת מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים " מור – טק"

חיים ואקנין

אחראי מערכות ממוחשבות

פרופ' יהודית דורי

פרופסור אמריטה

ירדה מייסיס

ראש מינהל

פרופ"ח מרים ריינר

חברת סגל בגמלאות

נירית תמיר

רכזת המרכז ליוזמות למידה ולהשתלמויות

עמירם אנקווה

אחראי בניין

פרופ' שלמה וקס

פרופסור אמריטי

שקמה כלפון

רכזת תארים מתקדמים

תמי לפידות

מנהלת מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

פרופ' אבי ברמן

פרופסור אמריטי

פרופ' אורי לירון ז"ל

פרופסור אמריטי

פרופ' איגור ורנר

פרופסור אמריטי

פרופ' יהודית דורי

פרופסור אמריטה

פרופ"ח מרים ריינר

חברת סגל בגמלאות

פרופ' שלמה וקס

פרופסור אמריטי

אורטל פרנקל

רכזת לימודי הסמכה ומזכירת הדיקנית

אמונה אבו יונס עלי

מנהלת מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים " מור – טק"

חיים ואקנין

אחראי מערכות ממוחשבות

ירדה מייסיס

ראש מינהל

נירית תמיר

רכזת המרכז ליוזמות למידה ולהשתלמויות

עמירם אנקווה

אחראי בניין

שקמה כלפון

רכזת תארים מתקדמים

תמי לפידות

מנהלת מרכז המורים הארצי למדעי המחשב