אנשי צוות

פרופ' אבי ברמן

פרופסור אמריטי

פרופ' אורי לירון ז"ל

פרופסור אמריטי

פרופ"ח אורית זסלבסקי

חברת סגל בגמלאות

פרופ' איגור ורנר

פרופסור אמריטי

אמונה אבו יונס עלי

מנהלת מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים " מור – טק"

חיים ואקנין

אחראי מערכות ממוחשבות

פרופ' יהודית דורי

פרופסור אמריטה

ירדה מייסיס

ראש מינהל

פרופ"ח מרים ריינר

חברת סגל בגמלאות

נירית תמיר

רכזת המרכז ליוזמות למידה ולהשתלמויות

עמירם אנקווה

אחראי בניין

פרופ' שלמה וקס

פרופסור אמריטי

שקמה כלפון

רכזת תארים מתקדמים

תמי לפידות

מנהלת מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

תמר מלר

רכזת לימודי הסמכה ומזכירת הדיקנית

פרופ' אבי ברמן

פרופסור אמריטי

פרופ' אורי לירון ז"ל

פרופסור אמריטי

פרופ"ח אורית זסלבסקי

חברת סגל בגמלאות

פרופ' איגור ורנר

פרופסור אמריטי

פרופ"ח מרים ריינר

חברת סגל בגמלאות

פרופ' שלמה וקס

פרופסור אמריטי

אמונה אבו יונס עלי

מנהלת מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים " מור – טק"

חיים ואקנין

אחראי מערכות ממוחשבות

ירדה מייסיס

ראש מינהל

נירית תמיר

רכזת המרכז ליוזמות למידה ולהשתלמויות

עמירם אנקווה

אחראי בניין

שקמה כלפון

רכזת תארים מתקדמים

תמי לפידות

מנהלת מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

תמר מלר

רכזת לימודי הסמכה ומזכירת הדיקנית