פרופ' אורית חזן היא חברת סגל בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון משנת 2000. תחום המחקר שלה הוא הוראת מדעי המחשב, הנדסת תוכנה ומדעי הנתונים. בתחומים אלה היא חוקרת תהליכים קוגנטיביים וחברתיים ברמת הפרט, הקבוצה והארגון, בבתי ספר תיכוניים ובארגונים שונים במשק. עד היום פרסמה כ- 120 מאמרים בז'ורנאלים מקצועיים ובאסופות מאמרים של כינוסים, ושבעה ספרים.

בשנים 2005-2007 כהנה פרופ' חזן בתפקיד סגנית דיקן לימודי הסמכה של הטכניון.
בשנים 2007-2010 כיהנה כיו"ר וועדת המקצוע של מדעי המחשב בתיכון בישראל.
בשנים 2011-2015 פרופ' חזן כהנה בתפקיד דיקנית הפקולטה; במהלך כהונתה, שינתה היחידה האקדמית את מעמדה ממחלקה לפקולטה.
בשנים 2017-2020 כהנה פרופ' חזן בתפקיד דיקנית לימודי הסמכה של הטכניון. פרטים נוספים ניתן למצוא באתרה האישי.

פרטים נוספים באתר האישי בקישור  https://orithazzan.net.technion.ac.il/

פרטים נוספים באתר האישי בקישור  https://orithazzan.net.technion.ac.il/