פרופ' אורית חזן

חברת סגל

פרופ' אורית חזן היא חברת סגל בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון משנת 2000. תחום המחקר שלה הוא הוראת מדעי המחשב, הנדסת תוכנה ומדעי הנתונים. בתחומים אלה היא חוקרת תהליכים קוגנטיביים וחברתיים ברמת הפרט, הקבוצה והארגון, בבתי ספר תיכוניים ובארגונים שונים במשק. עד היום פרסמה כ- 150 מאמרים בז'ורנאלים מקצועיים ובאסופות מאמרים של כינוסים, ושמונה ספרים.

בשנים 2005-2007 כהנה פרופ' חזן בתפקיד סגנית דיקן לימודי הסמכה של הטכניון.
בשנים 2007-2010 כיהנה כיו"ר וועדת המקצוע של מדעי המחשב בתיכון בישראל.
בשנים 2011-2015 פרופ' חזן כהנה בתפקיד דיקנית הפקולטה; במהלך כהונתה, שינתה היחידה האקדמית את מעמדה ממחלקה לפקולטה.
בשנים 2017-2020 כהנה פרופ' חזן בתפקיד דיקנית לימודי הסמכה של הטכניון.

מנובמבר 1023 עד ינואר 2024 היא עמדה בראש פורום "חינוך בחירום" במסגרת מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית שמטרתו היתה להתוות קווים מנחים ליצירת רציפות חינוכית בעת חירום מתמשך. פרטים נוספים על פעילות הפורום, ניתן למצוא כאן.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתרה האישי.

פרטים נוספים באתר האישי בקישור  https://orithazzan.net.technion.ac.il/

פרטים נוספים באתר האישי בקישור  https://orithazzan.net.technion.ac.il/