ד"ר שירלי אברג'יל

חברת סגל

החוקרת ד"ר שירלי אברג'ל חוקרת בתחום החינוך הכימי ומתרכזת בשילוב של מסוגלות עצמית, מטה קוגניציה, הבנה מושגית בכימיה, הן של פרחי הוראה ומורים והן של תלמידים. ד"ר אברג'ל סיימה את לימודי הדוקטורט בטכניון בשנת 2011 ואת מחקר הפוסט-דוקטורט ביצעה באוניברסיטת מיין בארצות הברית בשנים 2011-2013.

ד"ר אברג'ל משלבת במחקרה שיטות איכותניות וכמותיות לניתוח נתונים והינה בעלת ניסיון במחקר העוסק בפיתוח ידע תוכן פדגוגי וידע בהערכה ופיתוח מקצועי של מורים לכימיה. ניסיונה במחקר העוסק ברפורמות חינוכיות בדגש על הבנה מושגית בכימיה של תלמידים והוראת הכימיה והמשלב חקר של תלמידים ומורים תורם להתפתחות תחום הוראת הכימיה הן בתיכון והן בחינוך האוניברסיטאי. ד"ר אברג'ל במחקריה מבססת את הקשר בין ידע המורה הכולל ידע תוכן פדגוגי בהוראת כימיה (למשל ידע על שיטות הוראה שמקדמות הבנה מושגית בכימיה, יכולת המורה לפתח חשיבה מסדר גבוה בכימיה אצל התלמיד) וידע בהערכה (למשל ידע העוסק כיצד יש להעריך ולמה יש להתייחס בהערכת תלמידים).  סוגי ידע אלו הינם בעלי השפעה על למידת התלמיד ופיתוח יכולות והבנה מושגית. חקירה ופיתוח של שיטת הוראה והערכה הינו תחום המוביל רפורמות חינוכיות בארץ ובעולם.

למידע נוסף על מחקריה ופעילותה של דר. שירלי אברג'יל יש ללחוץ על הקישור

 

2018-היום מרצה בכירה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון.

2014-2018 מרצה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.

2013-2014 עמית מחקר, מוסד הטכניון.

2011-2013 פוסטדוקטורט, אוניברסיטת מיין, ארצות הברית.

2011 דוקטורט במסלול ישיר, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון.

2005 תעודת הוראה בכימיה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה טכניון.

2002 תואר ראשון (B.Sc.) המדעי הסביבה, תואר משותף בפקולטות לביולוגיה וכימיה, טכניון.

 1. Avargil, S., Bruce, M.R.M., Klemmer, S.A., Bruce, A.E. (2019). A professional development activity to help teaching assistants work as a team to assess lab reports in a general chemistry course, Israel Journal of Chemistry, 59 (6-7), 536-545. https://doi.org/10.1002/ijch.201800086
 2. Avargil, S. (2019). Learning chemistry: self-efficacy, chemical understanding, and graphing skills. Journal of Science Education and Technology, 28(4), 285-298. https://doi.org/10.1007/s10956-018-9765-x
 3. Avargil, S., Kohen, Z., & Dori, Y.J. (2020). Trends and perceptions of choosing chemistry as a major and a career. Chemistry Education Research and Practice, 21, 668-684. https://doi.org/10.1039/C9RP00158A
 4. Avargil, S., Huttner-Shwartz, GP., Zemel, YLE (2021). Educational escape room: identify Dalton’s symbols and open the door. Journal of Chemical Education, 98(7), 2313-2322. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.1c00110
 5. Zemel, Y., Huttner-Shwartz, G., Avargil, S. (2021). Pre-service teachers’ implementation of rubrics for formative assessment in the inquiry-based chemistry laboratory. Chemistry Education Research and Practice, 22, 1074-1092. https://doi.org/10.1039/D1RP00001B
 6. Avargil, S. & Piorko, R. (2022). High school students' understanding of molecular representations in a context-based chemistry learning environment. International Journal of Science Education, 44(11), 1738-1766. https://doi.org/10.1080/09500693.2022.2095679
 7. Avargil, S. )2022). Knowledge and skills of students’ in chemistry-related faculties as expressed in a specially designed escape room. Journal of Science Education and Technology, 31(5), 680-690. https://doi.org/10.1007/s10956-022-09986-9
 8. Avargil, S., Saxena, A. (2023). Students' conceptual models in the context of air-quality learning unit. Research in Science Education, 1-25. https://doi.org/10.1007/s11165-023-10107-8
 9. Shwartz Gp., Herscovitz, O., & Avargil, S. (2023). Being a fly on the wall – an escape room as a pedagogical tool for assessment (in Hebrew). Bulletin of Chemistry Teachers- ALCHEMIA. http://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/39-zvov.pdf
 10. Shauly, A., Shwartz, G., Avargil, S. (Accepted to be published 2023). The role of professional learning communities (PLCs) in supporting chemistry teachers during Covid-19 crisis. In Y.J., Dori, N., Courtney, & G. Szteinberg (Eds.), Digital Learning and Teaching in Chemistry. Royal Society of Chemistry.
 11. Shauly A. & Avargil S. (accepted). Teachers' practices during emergency remote teaching: an investigation of the needs for support and the role of professional ‎learning communities. Chemistry Teacher International.