פרופ''ח דינה ציבולסקי

חברת סגל

פרופ"ח דינה ציבולסקי

פרופ"ח דינה ציבולסקי הינה ראשת קבוצת המחקר בהוראת הביולוגיה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. תחומי המחקר שלה כוללים: גישות להוראה ולמידת ביולוגיה, מהות המדע ופרקטיקות מדעיות, הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים לביולוגיה. היא חברה פעילה במספר ועדות בינלאומיות וארציות ומשמשת כחברה במערכות של JRST, JSTE ו-DISER. בנוסף, היא יו"ר-משותף של ועדה של הדוקטורט המצטיין ב-NARST, ויו"ר-משותף של הפורום החוקרים להוראת הביולוגיה בישראל. היא אחת מן החוקרים הראשיים במרכז "מדע אזרחי בבית הספר "TCSS, החוקרת הראשית במעבדה Smart BioEd Lab  והחוקרת הראשית במספר פרויקטים הממומנים על ידי הקרן הלאומית למדע, יד הנדיב ויורוטק אליאנס.

 

2024-עד כה פרופסור חברה וראשת קבוצת מחקר להוראת הביולוגיה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.

2018-2024 מרצה בכירה וראשת קבוצת מחקר להוראת הביולוגיה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.

קיץ 2018 חוקרת אורחת, פקולטה לחינוך, University of British Columbia, קנדה.

2014-2018 עמיתת מחקר ועמיתת הוראה, בית הספר לחינוך, החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל אביב.

2015-2017  בתר-דוקטורנטית, מכון מופ"ת (מנחה וקבוצת מחקר באוניברסיטת תל אביב(.

2008-2014  Ph.D.  בהוראת המדעים, הפקולטה למדעי הטבע, החוג להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2004-2007  M.Sc.  בהוראת המדעים, הפקולטה למדעי הטבע, החוג להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1999-2003  B.Ed.ותעודת הוראה במדעי החיים, הפקולטה למדעי הטבע, החוג למדעים, מכללת ירושלים.