אירועי עבר
11/09/2023
כנס “מחאה 2023 – שיח מחקרי ראשוני” 11.9.2023 בתאריך 11.9.2023 התקיים בפקולטה כנס מחקר על המחאה החברתית. בכנס הוצגו 21 מחקרים שהתמקדו במגוון היבטים של
03/09/2023
שבוע השקת פרויקט STUDACT בהובלתה של פרופסור מירי ימיני. בפרויקט יחקרו תופעות של אקטיביזם של בני נוער. חוקרים וחוקרות משש מדינות שונות השתתפו בסדנה בת
11/07/2023
תקציר: המחקר הנוכחי מבקש לבחון את השפעת ההשתתפות של תלמידים ביסודי וחטיבת הביניים (n=400) בפרויקטים של מדע אזרחי, על הבנתם אודות מהות המדע. המחקר בוחן
11/07/2023
תקציר: חשיבה מערכתית ומידול-מושגי הן מיומנויות הכרחיות להבנת מערכות מורכבות, כייצור מזון וקיימות. ככל שמערכות הופכות למורכבות יותר, כך הביקוש למיומנויות אלה גובר. פיתוחן מצריך
04/07/2023
תקציר: במתמטיקה, המעבר של תלמידים בתחילת כתה ז מהתחום  האריתמטי (חשבוני) לתחום האלגברי עלול לעוררקשיים רבים. משום כך, יש טעם בפיתוח כלים למיפוי השיח האלגברי
04/07/2023
תקציר: מחקרים העוסקים במכוונות עצמית בלמידה (Self-Regulated Learning) מדגישים את האופן שבו הלומדים מעורבים בתהליך הלמידה ובסביבת הלימוד שלהם, ושולטים בהם – על מנת להשיג
20/06/2023
Description: Dyslexia is a difficulty in reading unrelatedto sensory or intellectual deficit. This reading difficulty has been traditionally attributed to an impairment in thephonological system,
23/05/2023
פרס קפלן מוענק ע"י מר אייל קפלן כל שנה, לסטודנטים מצטיינים בלימודי תארים מתקדמים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה. הפרס מוענק, החל משנת 2004. הטקס בשנה
16/05/2023
צהריים חוויתי אס"ט קומת כניסה קובץ הזמנה מצורף
16/05/2023
צהריים חוויתי אס"ט 16 מאי 2023, שעה 14.30 קומת כניסה
28/02/2023
חבר סגל מנחה / מזמין:פרופ/ח שולי קפון