נוהלי החזרים כספיים

החזרי הוצאות מוסד:

מתאמת המחקר של הפקולטה: גב' אורטל נשיא מאיר, שמשרדה בבנין הסנאט חדר 103.אימייל ortalm@trdf.technion.ac.i טל. 2474.

החזרי הוצאות טכניון:

החזרי הוצאות רשות המחקר בטכניון 2070 – תקציבי ISF וקתדרה שייכים לקטגוריה זו:

נוהל החזר הוצאו ת בתקציבי מחקר – רשות המחקר בטכניון 2070

האם ניתן לרכוש או לבצע תשלום ולקבל החזר הוצאות ע"ח תקציב בטכניון 2070?

תשובה:   אין לבצע רכישה עצמית או לבצע כל תשלום באופן עצמי. לא יבוצעו החזרי הוצאות מתקציבים בטכניון 2070.נדרש לבצע רכישות באמצעות מחלקת הרכש.

תשלומים לפרסום מאמר, דמי חבר באגודות מקצועיות, עריכה מדעית, רישום לכנס וכד' מבוצעים באופן ישיר ע"י מוסד הטכניון. יש לפנות עם הבקשה והמסמכים הנדרשים אל מתאם המחקר ולאחר אישורו יעביר אל מנהלי החשבונות במוסד לביצוע התשלום.

הצעת המחיר צריכה להיות ממוענת לטכניון (לא למוסד הטכניון בע"מ). ליידע את הספק שגם החשבונית צריכה להיות ממוענת לטכניון.

בפניה למקליד הדרישה (חיים, ירדה, שקמה) – יש לציין בנוסף למספר התקציב את עובדת היותו תקציב ISF.

חשבוניות

חשבוניות יכולות להישלח לתקציבנית/הנהלת חשבונות בשני אופנים:

  1. חשבוניות רגילות מקור או נאמן למקור (עם חותמת נאמן למקור חתומה בעט שאינו שחור). החשבונית צריכה להגיע פיסית (בדואר).
  2. חשבוניות דיגיטליות, ניתן לשלוח במייל (בציון מספר תקציב לחיוב בגוף המייל). מצורף נוהל קבלת חשבונית דיגיטלית.

נוהל קבלת חשבוניות דיגיטליות 

בשום מקרה, אין לשלוח במייל חשבונית שאינה דיגיטלית!

רכישת טלפונים ניידים

רכישת טלפונים ניידים וטאבלטים על חשבון מענקי רשות המחקר – עדכון הנוהל

תשלום לנבדקים בניסוי מוסד:

  1. הנחיות בנושא תשלום לנבדקים משתתפים בניסוי
  2. טופס חתימות נבדקים משתתפים בניסוי