כימיה

ראש הקבוצה: ד"ר שירלי אברג'ל

מטרות ונושאי המחקר: קבוצת הכימיה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון עוסקת בהכשרת פרחי-הוראה לכימיה, ובהנחיית תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי בתחומי הוראת הכימיה, בדגש על ויזואליזציה. פעילות הקבוצה שלובה בעבודת מחקר מאבחן ויישומי בתחום הלמידה בפיתוח סביבות למידה מתקדמות בשילוב עם שיטות ואמצעים חדשניים להוראה והערכה. חברי הקבוצה פעילים בוועדות מקצועיות לשם קבלת החלטות על תוכניות לימודים בישראל ומעורבים בפיתוח, יישום והערכת חומרי למידה מתקדמים וחדשניים המיושמים זה מספר שנים במערכת החינוך בארץ.

מסלולי לימוד: מבטים 2 ותארים מתקדמים, מגיסטר ודוקטורט