ביולוגיה

ראש הקבוצה: ד"ר דינה ציבולסקי

מטרות ונושאי המחקר: קבוצת הביולוגיה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון עוסקת בתיאוריה ובפרקטיקה של הוראת הביולוגיה בעידן הדיגיטלי. במסגרת זו, הקבוצה חוקרת תפיסות, השקפות אפיסטמולוגיות ופרקטיקות מדעיות של מדענים, מורים, פרחי הוראה ותלמידי תיכון. מחקרים של הקבוצה מאופיינים בשילוב של גישות פילוסופיות עכשוויות אודות מהות המדע ותהליך החקר המדעי בשדה החינוכי. הקבוצה מקדמת גישה מהותית לטכנולוגיה בעידן הדיגיטלי. גישה זו מבוססת על הנחת היסוד כי בעידן הדיגיטלי סוגיות יסוד של תהליך החקר המדעי ומהות המדע עוברות שינויים מהותיים. שינויים אלה מחייבים עיצוב דרכים חדשניות של תהליכי למידה-הוראה-הערכה בחינוך מדעי.

אוכלוסיית המחקר: מדענים, מורים, פרחי הוראה ותלמידי תיכון

מסלולי לימוד:  תארים מתקדמים, מגיסטר ודוקטורט, בחינוך ביולוגי

לאתר המורחב של קבוצת הביולוגיה

Bioresearch lab – סטודנטים להוראת הביולוגיה