SEMINAR: Implementing and evaluating evidence-based learning principles in educational games. By: Ph.D Jonathan Ben-David

SEMINAR: Implementing and evaluating evidence-based learning principles in educational games. By: Ph.D Jonathan Ben-David

05/03/2024
כיתה 307, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

יישום והערכה של עקרונות למידה מבוססי ראיות במשחקים לימודיים

תקציר:

משחקים לימודיים נפוצים ככלי הוראה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ברחבי העולם. מחקרים מצביעים על כך שהם יכולים להפוך ליעילים ואמינים יותר על ידי שילוב עקרונות למידה מבוססי ראיות. באופן מסורתי, עקרונות אלה נחקרו בהקשרים לימודיים קונבנציונליים, וישימותם והתועלות שבהם בהקשר האינטראקטיבי והמעורר של משחקים אינם ברורים.

במסגרת המחקר, פותח משחק לתרגול לוח הכפל, המאפשר יישום של מספר עקרונות למידה שונים. סה״כ, נבדקה השפעתם של שלושה עקרונות למידה מוכחים: ערבוב שאלות הלימוד (לעומת הפרדה לפי נושאים), שאלות פתוחות (לעומת רבות-ברירה), ומתן אפשרויות עיצוב אישיות של מרכיבים במשחק (לעומת עיצוב אקראי).

כ-400 תלמידי כיתות ג׳ שיחקו במשחק פיזית בבית הספר, או באופן מקוון. ההשפעה של עקרונות הלימוד הוערכה בשלוש רמות: השפעה על הלמידה תוך כדי המשחק (בעזרת עקומות למידה ומדדי זמן ודיוק בפתרון), השפעה על חוויית המשחק של הלומדים (בעזרת שאלונים), והשפעה על למידה מחוץ לסביבת המשחק (בעזרת מבחנים לפני ואחרי המשחק).

הממצאים הראו ששילוב עקרונות אלו יכול לשפר את הביצועים של הלומדים במבחני פוסט, ושהשיפור יכול להימשך גם מספר ימים לאחר שימוש קצר במשחק. בנוסף, למרות שחלק מן העקרונות הופכים את המשחק לקשה יותר, שילוב העקרונות לא פגע ברמת ההנאה של הלומדים.

לממצאים אלו תרומה בכמה רמות. ברמה התיאורטית, הם מרחיבים את ההשפעה של עקרונות הלמידה שנבדקו גם אל הסביבה הייחודית של משחקים. ברמה המעשית, הם מדגימים כיצד ניתן ליישם עקרונות אלו בסביבה משחקית ואת הפוטנציאל שלהם לשפר את תוצאות הלמידה ממשחקים. לבסוף, ברמה המתודולוגית, הם מספקים תובנות לשימוש במשחקים לניסויים בלמידה.

על המרצה:

יהונתן סיים בהצטיינות תואר ראשון ושני בביולוגיה מהאוניברסיטה העברית. בעל תעודת הוראה בביולוגיה וכימיה, גם כן מהאוניברסיטה העברית. בנוסף, יהונתן מעצב משחקי למידה אשר משוחקים בארץ ובעולם. מסיים את הדוקטורט במעבדתו של פרופ״ח עדו רול, לאחר שזכה במלגת הצטיינות ע״ש דניאל לדוקטורנטים, והציג את מחקרו בכנס בינלאומי לבינה מלאכותית בלמידה בטוקיו 2023.