סמינר: ידע הערכה של מורים וחשיבה מערכתית ומידול מושגי של סטודנטים להנדסה ומדע. מר רועי פרץ (סיום דר'), מנחה: פרופ/א יהודית דורי

סמינר: ידע הערכה של מורים וחשיבה מערכתית ומידול מושגי של סטודנטים להנדסה ומדע. מר רועי פרץ (סיום דר'), מנחה: פרופ/א יהודית דורי

11/07/2023
קישור לZOOM

תקציר:

חשיבה מערכתית ומידול-מושגי הן מיומנויות הכרחיות להבנת מערכות מורכבות, כייצור מזון וקיימות. ככל שמערכות הופכות למורכבות יותר, כך הביקוש למיומנויות אלה גובר. פיתוחן מצריך משאבים מטה-קוגניטיביים כחלק מתהליך למידה מתמשך ומוכוון עצמית. שתי מסגרות תיאורטיות שולבו במחקר: חשיבה מערכתית ומידול מושגי כחלק ממיומנויות המאה ה-21 הנדרשות לאזרח העתיד, וידע מורים תכני-פדגוגי (PCK) וידע בהערכה (AK).

במחקר נבחנה השפעת יחידות לימוד מקוונות על חשיבה מערכתית ומידול-מושגי בקרב מורים וסטודנטים בהליך דו-שלבי. בשלב הראשון הושוו סטודנטים להוראת STEM לסטודנטים להנדסה. נמצאו הבדלים מובהקים בחשיבה המערכתית בין הקבוצות אך במידול ההבדלים היו פחות עקביים. הוכח שתהליך למידה קצר מספיק להקניית בסיס לחשיבה מערכתית, והמידול-המושגי מהווה שלב מתקדם בחשיבה המערכתית.

בשלב השני, בתום תהליך הלמידה, פיתחו המורים מטלות מקוונות בדגש על ידע בהערכה בתחומי קיימות ומזון. מחוון ייעודי סייע בניתוח המטלות. נמצא כי הרלוונטיות חשובה למורים כדי ללמד ולהעריך חשיבה מערכתית ומידול בהקשר ושידע תוכן ברמה גבוהה מסייע בביסוס ידע בהערכה. כמו כן, עלה כי פיגומים אונטולוגיים חשובים למורים אשר רובם חסרי רקע בתחום המערכות והמידול, וכי מורים ותיקים הגיעו להישגים גבוהים יותר בהיבט ה-PCK וה-AK. תרומת המחקר בהיבט התאורטי היא בהתוויית מסגרת לשילוב חשיבה מערכתית ומידול-מושגי בפיתוח מקצועי והכשרת מורים, ובהיבט המתודולוגי פותח ותוקף מחוון להערכת PCK ו-AK המבוסס על מטלות מקוונות שפיתחו מורי STEM.

על המרצה:

רועי פרץ סיים לימודי תואר ראשון במדעי הצמח מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בהוראת ביולוגיה עם תעודת הוראה. רועי הינו דוקטורנט בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון בהנחייתה של פרופ'/א' יהודית דורי. במהלך לימודי הדוקטורט הוא פרסם עם עמיתים ארבעה מאמרים בעיתונות בינלאומית שפיטה (בשלושה מהם הוא כותב ראשון) ופרק בספר בהוצאת האגודה המלכותית הבריטית לכימיה. השנה זכה בפרס קפלן להצטיינות אקדמית מחקרית יוצאת דופן.