הוראת כימיה

חוג לאחר תואר    הוראת כימיה

הלימודים לחוג לאחר תואר בהוראת הכימיה (הכולל תעודת הוראה) פתוחים בפני סטודנטים/בוגרים מהפקולטות לכימיה, הנדסה כימית והנדסת ביוטכנולוגיה ומזון וכן ללומדים לתואר ראשון בתכנית ביוכימיה מולקולרית, או לתואר בהנדסה סביבתית ובמדעי הסביבה.

על מנת לסיים לימודים לחוג לאחר תואר יש לצבור לפחות 36 נקודות לפי הפירוט בהמשך ברשימת מקצועות חובה ובחירה. במידת הצורך (אם קורסים אלו לא נלמדו), יש להשלים את הקורסים בתחום התוכן המופיעים ברשימת מקצועות השלמה.

מקצועות חובה (31.5 – 31 נק’)

קורסי חינוך משותפים  (12.5 נק’)

 

מס’ מקצוע                              המקצוע                                                                   נק’

 

יש לקחת את הקורסים הבאים:

214117                    מבוא לחינוך 1                                                                        4.5

214118                    מבוא לחינוך 2                                                                        4.0

214103                    מיומנויות ושיטות הוראה                                                           3.0

יש לקחת לפחות אחד משני הקורסים הבאים:

216126                    סדנת התנסות במדע בליווי מחקר פעולה                                     3.0

216320                    התפתחויות בהוראת הכימיה                                                     3.0

——————————————————————————————-

פדגוגיה ומתודיקה בהוראת המקצוע (14 נק’)    

214401                    דרכי הוראת כימיה 1                                                               3.0

214402                    דרכי הוראת כימיה 2                                                               3.0

216400                    סוגיות מתקדמות בהוראת כימיה                                               3.0

214444                    הוראת חקר במעבדות בכימיה                                                  2.0

 

יש לקחת לפחות אחד משלשת הקורסים הבאים:

216128                    שיטות הערכה בהוראת מדע                                                    2.5

214607                    דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחט”ב                                           3.0

214408                    דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחט”ע                                           3.0

——————————————————————————————-

התנסות מעשית (3 נק’)

214403                    התנסות בהוראת הכימיה                                                        2.0

214122                    סדנת רפלקציה על התנסות בהוראה (יש לקחת את הקורס           1.0

בצמוד לקורס “התנסות בהוראת הכימיה” או לכל היותר בסמסטר שלאחר מכן).

 

מקצועות בחירה (יש לקחת  4-4.5 נק’) 

אפשר לבחור בכל הקורסים הניתנים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה מרשימת הקורסים שמספרם מתחיל ב 214 או 216 ובאישור מראש של המרצה קורסים שמספרם מתחיל ב 218.

השלמות נדרשות בתחום התוכן המדעי-כימי

  • במידה ולא נלמדו הקורסים הבאים, או קורסים הדומים להם, במסגרת תואר ראשון או תואר גבוה יש ללמוד מקצועות בחירה בפקולטה לכימיה או הנדסה כימית או הנדסת מזון וביוטכנולוגיה: יסודות הכימיה, כימיה אורגנית, מבוא לביוכימיה, תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה או פיזיקה 3, תרמודינמיקה, , כימיה של מזון או פולימרים.
  • קורסי השלמה נדרשים ייקבעו באופן פרטני על ידי היועצת האקדמית. הציון הנדרש בקורסי ההשלמה הוא 70 ומעלה.