הצעות לפוסטדוקטורט

15.02.2019
המרכז הלאומי להערכה של סין שנמצא ב-Beijing Normal University (הראמ”ה של סין) מפרסם קול קורא לשבתון חלקי, יועצים ופוסטדוקטורנטים.

פרטים בקישור הבא:  recruitment

18.02.2019

הזדמנות לפוסט-דוקטורט במחקר משולב בין אוניברסיטאי על פרקטיקות בהכשרת מורים

נפתחת הזדמנות ייחודית לביצוע מחקר בתר-דוקטורט בחינוך, בנושא פרקטיקות ליבה בהכשרת מורים. אנו מזמינים מועמדים להציע עצמם להשתתפות במיזם ייחודי המשותף לאוניברסיטאות מחקר מובילות, שהינו מחקר גישוש לאפיון דרכי הוראה מיטביות בהכשרת מורים.  המועמד/ת שתתקבל תיהנה מאפשרות לניהול מחקר עצמאי, מהתנסות בעבודה משותפת בין מומחים בתחום מחקר הכשרת המורים, ומהנחיה צמודה ושותפות בכתיבה. בתר הדוקטורט מוצע מטעם אוניברסיטת חיפה, במסגרת שיתוף פעולה בין אוניברסיטאי (בין האוניברסיטה העברית, הטכניון, מכון וייצמן ואוניברסיטת חיפה) ובחסות המרכז לחקר למידה והתפתחות של מורים במאה ה-21 באוניברסיטה העברית.

משך: מרץ 2019 – מרץ 2020.

היקף עבודה: כיומיים וחצי בשבוע במשך 12 חודשים (ניתן גם לבצע את המחקר לאורך משך קצר יותר, בעבודה מרוכזת יותר). ניהול זמנים גמיש.

מימון מוצע: מלגה בהיקף של 48,000 ₪, עם אפשרות להרחבה עד 84,000 על בסיס כישורי ופרסומי המועמד/ת.

אופי עבודת המחקר: ראיונות עם חברי סגל הכשרת מורים וסטודנטים בהכשרה, איסוף חומרי הוראה ותוצרי למידה, ניתוח איכותני של פרקטיקות בהכשרת מורים, ריכוז עוזרי מחקר במידת הצורך, תיאום בין החוקרים באוניברסיטאות המעורבות במחקר, שותפות בכתיבת מאמר מסכם ובפרסומים נוספים שיניב המחקר , תכנון שאלונים על בסיס ממצאי מחקר ומעורבות בכתיבת הצעה למחקר המשך.

דרישות מהמועמד/ת:

  • סיום דוקטורט עד מרץ 2019 ולא לפני 2014.
  • יכולת כתיבה אקדמית מוכחת (עדיפות לבעל/ת פרסומים קודמים).
  • יכולת עבודה עצמאית, באיסוף וניתוח נתונים ובתיאום ארגוני.
  • יכולת עבודה וכתיבה בשיתוף פעולה בצוות.

מועמדים מוזמנים לפנות בדוא”ל לד”ר צפריר גולדברג, החוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, tgoldberg@edu.haifa.ac.il.

לפניה יש לצרף:

מכתב קצר המסביר את העניין שלך במחקר המוצע ואת התאמתך לתפקיד

קורות חיים

תעודת תואר שלישי או עדות מנחה על מועד סיום דוקטורט

מאמרים שפורסמו

קול-קורא לתכנית הפוסט-דוקטורנטים של רשת EuroTech

כפי שאולי שמעתם, הטכניון הצטרף לרשת EuroTech.

מצורף קול-קורא לתכנית הפוסט-דוקטורנטים המעניינת של הרשת. התכנית פתוחה למסיימי דוקטורט בטכניון אשר מתכננים להשתלם באחד המוסדות האחרים של הרשת: Ecole Polytechnique ,  DTU, EPFL, TU/e,TUM.

 

מידע נוסף וגישה להרשמה נמצאים ב http://postdoc.eurotech-universities.eu/

 

ההרשמה לתכנית נפתחה בסוף נובמבר 2018, ותמשך עד 28 בפברואר 2019.