תקשורת המדע

 

ראש הקבוצה: פרופ' אילת ברעם-צברי

מטרות ונושאי המחקר: בקבוצת תקשורת המדע אנו חוקרים כיצד הציבור תופס סוגיות שבין מדע לחברה, וכיצד ניתן לחזק את ההבנה ההדדית בין המדע לציבור. כך, למשל, אנחנו מתעניינים בתחומי העניין של תלמידים במדע; בהזדמנויות הטמונות בשיתוף הציבור במחקרים מדעיים, במסגרות חינוכיות ומחוצה להן; באיפיון השיח הציבורי על סוגיות שבין מדע לחברה ברשתות החברתיות ובעולם הפיזי, ובשיפור מיומנויות התקשורת של מדענים.

אוכלוסיית המחקר: בעיקר מבוגרים, אבל גם תלמידי בית ספר

קישור לאתר הקבוצה: