פיזיקה

ראש הקבוצה: פרופ"ח שולמית (שולי) קפון

מטרות ונושאי המחקר: למחקר בקבוצת הוראת הפיזיקה יש חיבור עמוק לשדה והוא מונע מתוך אמונה עמוקה שאפשר לעשות הרבה יותר על מנת להנגיש את הפיזיקה והמתמטיקה ברמות התיכוניות לקהל גדול יותר של לומדים. העבודה בקבוצה משלבת בין מחקר תיאורטי וניסיוני לבין הכשרת מורים ופיתוח חומרים וסביבות למידה. הנחת העבודה העומדת בבסיס המחקר והפיתוח היא שבתהליך למידה משמעותי הרגש והקוגניציה נמצאים בקשר סינרגטי והלומד מתפתח לא רק בהיבט הקוגניטיבי אלא גם בהיבט האישי-רגשי. אנו חוקרים את האינטראקציה בין מאפיינים של הוראה, הנחייה וסביבות למידה, לבין תהליכי הלמידה של תלמידים ופרחי הוראה.

אוכלוסיית המחקר: בעיקר תלמידי תיכון (פיזיקה ומתמטיקה) ומורים לפיזיקה

לאתר המורחב של קבוצת הפיזיקה 

<> <> <> <> <> <>

הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים לפיזיקה

הכשרת המורים לפיזיקה בטכניון היא התוכנית הגדולה והמעמיקה בישראל להכשרת מורים לפיזיקה לבתי ספר העל יסודיים.

מטרת ההכשרה והפיתוח המקצועי העשיר המוצע למורים לפיזיקה, היא להכשיר ולטפח בוגרים עם חזון חינוכי עמוק ומוחשי, יכולות אישיות ופדגוגיות, ומחויבות הדרושים להצטרפות מוצלחת למערכת החינוך בישראל כמורים, מעצבי תכניות לימודים וחוקרים שיכולים ורוצים לשפר את המערכת מבפנים ולהפוך בהדרגה למנהיגים שלה.

בנוסף לקורסי חינוך כללי, הכשרת המורים לפיזיקה כוללת לפחות חמישה קורסים ייחודיים להוראת הפיזיקה. מלבד קורס ההתנסות בו הסטודנטים מלווים מורה לפיזיקה מנוסה בביה"ס, כל קורסי המגמה נלמדים במעבדה להוראת הפיזיקה בפקולטה. הקורסים חושפים את הסטודנטים לתיאוריה ולשיטות הוראה חדישות ומגוונות בהוראת הפיזיקה, בנויים סביב פרקטיקות מגוונות להוראת הפיזיקה, ומערבים שיתופי פעולה שונים עם מורים מנוסים לפיזיקה ובתי ספר בסביבה. עיצוב הקורסים והפעלתם מודרכים ומלווים על ידי מחקר. בנוסף לקורסים של הכשרת מורים, הקבוצה מציעה השתלמויות מגוונות לפיתוח מקצועי של מורים לפיזיקה בשלבים שונים של הקריירה, ועובדת בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך.