טכנולוגיה/מכונות

ראש הקבוצה: פרופ' איגור ורנר

קבוצת הטכנולוגיה/מכונות ומרכז לימודי הסמכה בפקולטה. המחקר מתמקד בפיתוח סביבות למידה עתירות טכנולוגיה וחקר תהליכים קוגניטיביים ואפקטיביים של למידה בסביבות אלו.

כיווני מחקר מרכזיים:
1. רובוטיקה לימודית – ראיה מרחבית, דידקטיקה של תחרויות רובוטים, הכשרת מורים-חוקרים, רובוטיקה במוזיאון למדע וטכנולוגיה.
2
. הוראת מתמטיקה בשילוב יישומים – הכשרת, מתמטיקה מונעת יישומים לסטודנטים להנדסה בטכניון, למידת גיאומטריה בהקשר תרבותי.
3
. למידה במעבדה כימית ממוחשבת וממוכנת.