עיצוב וניתוח למידה

ראש הקבוצה: פרופח עדו רול

מטרות ונושאי המחקר:כיצד אנשים לומדים ללמוד? מהי חשיבה מדעית, כיצד מתפתחים שיתופי פעולה, מה מאפיין שגיאות מועילות, ומהו פתרון בעיות יצירתי? במעבדה זו אנו חוקרים מיומנויות חשיבה מסדר גבוה. אנו מנסים להבין ולאפיין כיצד ניתן לתמוך בתלמידים ותלמידות כך שיהיו לומדים ומדעניות טובים יותר. לעבודה זו שלושה פנים: הבנה של טבע המיומנויות, הערכה ומדידה שלהן, ותמיכה אדפטיבית. לשם כך אנו משתמשים במגוון שיטות ואפיסטמולוגיות מתחומי החינוך, בינה מלאכותית, כריית נתונים בלמידה, ומדעי הקוגניציה.

הבסיס למענה על אתגרים אלו הוא שימוש בטכניקות של ניתוחי למידה (Learning Analytics) וכריית נתונים בחינוך (Eduactional Data Mining). העקבות הדיגיטליים שלומדות ולומדים משאירים אחריהם משמשים אותנו לזהות אסטרטגיות לימוד, לפרש את הבחירות של התלמידות.ים, ולהבין טוב יותר את תהליך הלמידה. בעזרת הבנות אלו אנו מעצבים חוויות לימוד אדפיביות. העבודה שלנו מתפרשת על פני קבועי זמן שונים, החל משניות (בסימולציות ממוחשבות ומשחקים) וכלה בחודשים (בקורסים מקוונים). הדגש בכל אלו הוא העצמת הלומדים ותמיכה במגוון האנושי.

קישור לאתר הקבוצה