מדע וטכנולוגיות למידה

 

Cloud pedagogy

 

ראש הקבוצה: פרופ' מירי ברק

מטרות ונושאי המחקר: קבוצת מדע וטכנולוגיות למידה פועלת לפיתוח ושילוב של סביבות למידה מתקדמות כגון AugmentedWorld וחקר תפקידן בקידום מיומנויות המאה ה -21 בקרב תלמידים בבתי ספר וסטודנטים להנדסה בחינוך הגבוה. קבוצת המחקר בוחנת היבטים קוגניטיביים וחברתיים-תרבותיים של למידה בקבוצות, מוטיבציה ללמוד מדעים, וקידום חשיבה חדשנית וגמישה. המחקרים כוללים‎ ‎פיתוח והערכה‎ ‎של קורסים פתוחים מרובי משתתפים (MOOC), למידה מתוקשבת מבוססת פרויקטים וחדרי בריחה לימודיים. חברי הקבוצה עוסקים בפיתוח כלי מחקר וקידום מודלים פדגוגיים חדשניים, כגון פדגוגית ענן, מודל C3, מודל SOCIAL ועוד.

אוכלוסיית המחקר: תלמידים הלומדים מדע, טכנולוגיה והנדסה בבתי ספר וסטודנטים להנדסה בחינוך הגבוה.

תכניות לימודים: במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים, קורסי מוק בהנדסה בחינוך הגבוה

קישור לאתר הקבוצה

פרויקט Games of Food