member-academic-staff-he

פרופ"ח עדו רול

עדו רול
חבר סגל
077-8873430
roll@technion.ac.il
306
עדו חוקר כיצד ניתן לתמוך בסטודנטים ובתלמידים על מנת שיהיו מדענים טובים יותר. לשם כך, עדו מעצב סביבות למידה ממוחשבות התומכות בחשיבה מדעית, הסקת מסקנות, למידה מטעויות, ויצירתיות מחשבתית. בנוסף, עדו מפתח שיטות מדידה חדשניות העושות שימוש בעקבות הדיגיטליים שתלמידים מותירים אחריהם (Learning Analytics). המידע הרב שנשמר במערכות הלימוד מאפשר לנו להבין כיצד תלמידים לומדים, ולבנות מערכות שמתאימות את עצמן ללומד. בעבודתו עדו מכוון להקטנת הפערים בחברה על מנת להכין תלמידים לאתגרי העתיד ולקדם סביבה הוגנת ומתקדמת. עדו השלים את לימודיו באוניברסיטת Carnegie Mellon בארצות הברית, ולאחר מכן היה ראש המכון לחקר הוראה ולמידה ב- University of British Columbia. עדו חבר בוועד המנהל של הארגון לבינה מלאכותית בחינוך, ו-ועדת ההיגוי של הארגון ללמידת המונים. הוא גם חבר בצוות המומחים של הנושאים המיוחדים בבחינות פיז"ה.  

1995 - B.Sc., מתמטיקה ופיסיקה - האוניברסיטה העברית בירושלים
2007 - M.Sc. Human Computer Interaction., Carnegie Mellon University
2009 - Ph.D. Human Computer Interaction., Carnegie Mellon University
2009 - Program for Interdisciplinary Education Research, Carnegie Mellon University