member-academic-staff-he

פרופ' טלי (רויטל) טל

טלי (רויטל) טל
חברת סגל
04-8293430
04-8295634
rtal@technion.ac.il
250
פרופ' טלי טל, היא חוקרת בתחום חינוך מדעי לכול, חינוך מדעי לא פורמאלי וחינוך סביבתי. את לימודיה לתואר דוקטור סיימה בטכניון ב-1998, ולאחר מכן השתלמה לפוסט-דוקטורט ב-University of Michigan. מאז שנת 2000, היא חברת סגל במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון. פרופ' טל מתעניינת בלמידה משמעותית בסביבות מגוונות כמו כיתה, מוזיאון, בטבע ועוד. היא מתעניינת בהוראת מדע לאזרחים בהקשרים יומיומיים רלוונטיים. היא עורכת משנה בכתב העת Eurasia  וחברת המערכת המדעית של מספר כתבי עת.  היא יועצת ל-CREATE for STEMInstitute at Michigan State University. פרופ'  טל היא יו"ר ועדת המקצוע של מדעי הסביבה. קבוצת המחקר שבראשה עומדת פרופ' טל מונה תלמידי מחקר לתארים מתקדמים וחוקרים ומפתחי תוכניות לימודים בתחום הסביבה והלמידה החוץ כיתתית. תחביביה: טיולים רגליים, שחייה, קריאה וקולנוע.

  • 1984, B.Sc, אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החיים
  • 1989, M.Sc, אוניברסיטת תל אביב, המחלקה למדעי הצמח
  • 1995, תעודת הוראה, המחלקה להוראת המדעים, טכניון
  • 1998, D.Sc, המחלקה להוראת המדעים, טכניון