member-academic-staff-he

פרופ' טלי (רויטל) טל

טלי (רויטל) טל
דיקנית
073-3783449
04-8295634
rtal@technion.ac.il
250
פרופ' טלי טל, היא דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה. פרופ' טל חוקרת בתחומים חינוך מדעי לא פורמאלי, חינוך סביבתי וחינוך מדעי לכול. את לימודיה לתואר דוקטור סיימה בטכניון ב-1998, ולאחר מכן השתלמה לפוסט-דוקטורט ב-University of Michigan מאז שנת 2000, היא חברת סגל בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. פרופ' טל מתעניינת בלמידה משמעותית בסביבות מגוונות כמו כיתה, מוזיאון, בטבע ועוד. היא מתעניינת בהוראת מדע לאזרחים בהקשרים יומיומיים רלוונטיים. פרופ'  טל הייתה נשיאת האירגון הבינלאומי למחקר בחינוך מדעי NARST, ויו"ר ועדת המקצוע של מדעי הסביבה. היא היועצת האקדמית של המרכז הארצי למורי מדעי הסביבה. היא חברת מערכת במספר כתבי עת בתחום המחקר בחינוך מדעי וחינוך סביבתי. פרופ' טל היא אחת מן החוקרים הראשיים במרכז "מדע אזרחי בבית הספר" – TCSS הנתמך על ידי הקרן הלאומית למדע ומשרד החינוך. וביחד עם פרופ' חנן אלכסנדר, מאונ' חיפה היא עומדת בראש קבוצת המחקר "דיאלוג בין אבולוציה ואמונה". קבוצת המחקר שבראשה עומדת פרופ' טל מונה תלמידי מחקר לתארים מתקדמים וחוקרים ומפתחי תוכניות לימודים בתחום הסביבה והלמידה החוץ כיתתית. תחביביה: טיולים רגליים, שחייה, קריאה וקולנוע.

  • 1984, B.Sc, אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החיים
  • 1989, M.Sc, אוניברסיטת תל אביב, המחלקה למדעי הצמח
  • 1995, תעודת הוראה, המחלקה להוראת המדעים, טכניון
  • 1998, D.Sc, המחלקה להוראת המדעים, טכניון