member-adjunct-faculty-he

פרופ' אורי לירון

אורי לירון
פרופסורים אמריטי
04-8254515
04-8345202
uril@technion.ac.il
213

אורי לירון נולד וגדל בקיבוץ ניר דוד.

הוא קיבל את כל תאריו מהאוניברסיטה העברת בירושליים: תואר ראשון (בהצטיינות) במתימטיקה-פיזיקה, תואר שני (בהצטיינות יתרה) במתימטיקה, ותואר שלישי באלגברה (תורת החוגים) בהנחיית שמשון עמיצור. לאחר מכן היה חבר סגל במחלקות למתימטיקה של אוניברסיטת אורֶגון בארה"ב, UCLA, והטכניון.

משנת 1983 היה חבר סגל במחלקה להוראת המדעים בטכניון, החל משנת 1996 מחזיק הקתדרה בהוראת המדעים ע"ש משפחת צ'רצ'יל, ובשנים 2000-2003, ראש המחלקה.

מחקריו התמקדו בקשרים בין אינטואיציה ופורמליזם בחשיבה מתימטית, ובלמידת חקר בסביבות ממוחשבות.

תפקידים נוספים שמלא בעשור האחרון: עורך ראשי של כתב-העת International Journal of Computers for Mathematical Learning , ראש היישום של דו"ח "מחר 98" (דו"ח הררי) במשרד החינוך, ראש המרכז הישראלי להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט, ראש פרוייקט מיחשוב ההוראה בטכניון, וראש מרכז המורים הארצי למורי מדעי המחשב.

בשנים האחרונות הוא עוסק במחקרים המצביעים על מקורות קוקגניטיביים ואבולוציוניים הן ליכולות והן לקשיים בחשיבה מתימטית. בהקשר לנושא זה, הוא זכה במילגת-מחקר ל- 30 יום ( residency ) בשנת 2005 במרכז המחקר של קרן רוקפלר בבלג'יו, איטליה, עבור פרוייקט בשם:

Mathematical cognition and human nature: Consonance and Conflict

אורי לירון קיבל את כל תאריו מהאוניברסיטה העברית בירושלים: תואר ראשון (בהצטיינות) במתימטיקה-פיזיקה, תואר שני (בהצטיינות יתרה) במתימטיקה, ותואר שלישי באלגברה (תורת החוגים) בהנחיית שמשון עמיצור.