מאז 2001 מלמדת קורסים שונים בהוראת המדעים, בעיקר הוראת הביולוגיה, במחלקה לחינוך מדעי בטכניון.

מנחה מחוזית לביולגיה חט"ע – מחוז צפון
מורה לביולוגיה בחטיבה העליונה ורכזת מקצוע – אורט מעלות

  • תואר ראשון – הפקולטה לביולוגיה טכניון
  • תואר שני – המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון
  • רשיון הוראה בכימיה – העמותה לקידום החינוך המדעי ביישובי אצבע הגליל והמחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.
  • תואר שלישי – המחלקה לחינוך מדעי, טכני

הוראת הביולוגיה