סמינר סיום דר': גב' מירי ברחק רבינוביץ. מדידה של חשיבה יצירתית כתהליך דינמי. מנחה: פרופ/ח עדו רול.

סמינר סיום דר': גב' מירי ברחק רבינוביץ. מדידה של חשיבה יצירתית כתהליך דינמי. מנחה: פרופ/ח עדו רול.

08/04/2024

תקציר:

חשיבה יצירתית היא היכולת לייצר מגוון רעיונות לאתגר חדש, אך גם היכולת לבחור את הפתרון הטוב ביותר ולהמשיך לשפרו במידת הצורך. הגדרה זו תואמת להגדרה הקלאסית של חשיבה יצירתית, אך בהיעדר אמצעים לניטור התהליך הדינמי של החשיבה, זו נמדדה עד כה באמצעות מבחני נייר ועפרון. מחקרים אחרונים מראים כי ניתן למדוד חשיבה יצירתית באמצעות סימולציות מחשב, בעיקר לאור העובדה שסימולציות מחשב יכולות לספק משוב על התהליך. הסימולציה, כמו בעולם האמיתי, מגיבה לפתרונות שהנבדק מייצר ומאפשרת להבין את איכותם על מנת ליצור פתרונות חדשים וטובים יותר. בעבודת הדוקטורט נבחנו מספר סימולציות מחשב על מנת לחקור כיצד ניתן למדוד את התהליך של החשיבה היצירתית. בעקבות פערים שעלו גובשו קריטריונים לעיצוב מטלה ממוחשבת ואילו יושמו באתגר הפוליגון, מטלת מחשב אינטראקטיבית שפותחה במסגרת הדוקטורט. לאחר מדגם פיילוט ותיקוף ראשוני, 130 נבדקים ביצעו את אתגר הפוליגון והופקו מדדים ממוחשבים להערכה של היכולת. מדדים אילו נמצאו כתורמים משמעותית לניבוי איכות התוצר הסופי, וכן קורלטיביים בחלקם למדדים קלסיים של חשיבה יצירתית. עבודה זו מדגימה כיצד סביבה ממוחשבת יכולה לתמוך בהבנה והערכה של מיומנויות מורכבות.

על המרצה:

בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית, תואר שני בייעוץ ארגוני ותואר שני נוסף בפסיכולוגיה של הילד, גם כן מהאוניברסיטה העברית. מפתחת כלי מדידה והערכה (פסיכומטריקאית) למעלה מ-10 שנים.