חדשות הפקולטה: הרצאות בזק על חמישה מחקרים
18/06/2024
כיתה 307, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

מציגות:

גל שטרן, שקד דברן זיוון, לירון שוורץ אביעד, אביה בן ארי, נטע דגן.