מחשוב

לרווחת הסטודנטים שודרגו כיתות הלימוד וחוות המחשבים, במחשבים חדשים.

שירותי תמיכת מחשוב כוללים:

  • התקנות תוכנה ברישיון בלבד
  • הגדרת מדפסות
  • טיפול בתקלות במחשבים אישיים ובמדפסות שנרכשו מתקציבי טכניון ומסומנים במדבקה צהובה*
  • רכש ציוד מחשבים מתקציבי מוסד וטכניוןתקלה בציוד מחשוב בכיתה בזמן השיעור או לפניו.
  • תקלה במחשב שלא יכול להתחבר לרשת.
  •  בקשות להתקנת תוכנות בכתות ובמעבדות יש להגיש לפחות שבוע מראש.
  • העברת ציוד מחשוב ממקום למקום תתבצע ע"י האחראי לבנין ובתיאום מראש.
  • לפתיחת קריאת שרות לחץ כאן  (נא להקפיד לסמן בקטגורה את "אגף מחשוב ומערכות ומידע" בכל נושא הקשור לאגף מחשוב.

*במקרה שהמדבקה הצהובה אבדה או נפגמה, יש לפנות למדור ציוד להנפקת מדבקה חדשה. יש לאתר את מספר ההזמנה של הציוד ולפנות לדורית אלבז בטלפון: 3119.