תורת המבחנים והמדידה בחינוך (218124) – חורף תשפ”א

מרצה: פרופ”ח עדו רול

נלמד נושאים תאורטיים ומעשיים במדידה והערכת למידה.
נדבר על מהות ההערכה ונבין מושגי יסוד כגון מהימנות ותוקף.
נתנסה בכתיבת שאלות וניתוחן על מנת להעריך ידע, להבין כשלים, לזהות תהליכי למידה, ולמדוד העברה. נדון בהבדלים בין הערכה מעצבת, הערכה מסכמת, והערכה למחקר. בנוסף, נדון במבחנים בינ״ל ושיטות חדשניות להערכה של מיומנויות ותוצרי למידה.

צבירה לתואר: 2 נקודות
גמול השתלמות:

יום שלישי בין השעות 12:30 – 14:30, קורס מקוון סינכרוני וא-סינכרוני.

|הרשמה|