התמחות בחינוך רפואי

לראשונה בארץ: התמחות בחינוך רפואי – מסלול התמחות משותף לפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ולפקולטה לרפואה.

למה חינוך רפואי ומדוע דווקא עכשיו?

חינוך רפואי עוסק בהכשרה של אנשי מקצוע להוראה ולמחקר במקצועות הבריאות. חשיבותו של תחום זה התעצמה בשנים האחרונות עקב השינויים המשמעותיים שחלו במורכבות הטיפול הרפואי, בתהליכי האבחון והטיפול, באמצעים הטכנולוגיים ובמאפייני הבריאות והחולי בעידן זה. במקביל גישות חדשניות בהוראה , בלמידה ובהערכה מאפשרות ומדגישות את הצורך בהקניה מקצועית של מיומנויות חניכה בכל הקשור להכשרת דור העתיד במקצועות הבריאות .
תהליכי האקרדיטציה המתקיימים בשנים האחרונות בבתי חולים ובמוסדות להשכלה גבוהה, העצימו עוד יותר את הצורך באנשי מקצוע בתחום החינוך הרפואי, לפיתוח ולהערכת תכניות הלימודים ולמחקר בתחום.

למי מתאימה התוכנית?

התכנית מתאימה למומחים מכל מקצועות הבריאות, בעלי אופק הוראה של שנתיים לפחות הנתפסים בעיני עצמם ועל ידי הממונים עליהם כדור ההמשך שיוביל את החינוך במקצועות אלו .התכנית מתאימה גם לבוגרי אוניברסיטאות בתחומים של מדעי החיים או ביו-רפואה ובוגרי הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בעלי יכולות ומוטיבציה גבוהה להתפתחות כמנהיגים במקצועות הבריאות.

לאן תוביל אותי ההתמחות?

במהלך הלימודים יושם דגש על התפתחות אישית ומקצועית של הלומד, הקניית כישורי מנהיגות ומתן כלים חדשניים להוראה ולהערכה של סטודנטים, סטז'רים ומתמחים במקצועות הבריאות. בוגרי התכנית יובילו את השינויים והחדשנות בתחום החינוך הרפואי בארגון אליו הם שייכים, וירחיבו את אפשרויותיהם לאופק אקדמי בתחום ע"י רכישת כלים לביצוע מחקר אקדמי ופרסומו. בטווח הארוך תתרום התוכנית ליצירת אקלים ותרבות של מחקר בחינוך רפואי המבוסס על מקצועיות, חדוות ההוראה והלמידה, יצירתיות וחדשנות.

מהו היקף הלימודים?

משך הלימודים הממוצע יהיה כשנתיים עד שלוש שנים – נקודות זכות 16-20 נק', השלמות 6 נק' (בוגרי תואר תלת שנתי יחוייבו ב- 10 נק' השלמה), אנגלית מורחבת 2.0 נק' ובצוע מחקר (20 נק') יום בשבוע (בדרך כלל יום שלישי) להשתתפות פעילה בקורסים ייעודיים (מקוונים או פרונטליים) בפקולטה לחינוך ובקורסים נבחרים בפקולטה לרפואה. בשלב המתקדם של ביצוע המחקר יידרש יום נוסף לאיסוף נתונים, פגישות עם המנחים, קריאה וכתיבה של התזה.

מי ינחה אותי לתואר שני?

התכנית מושתת על ביצוע עבודת מחקרית (תזה) שתונחה באופן משותף על ידי שני מנחים: מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ומהפקולטה לרפואה .תחומי המחקר יהיו קשורים להכשרת סטודנטים למקצועות הבריאות (רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וכו').

לקבלת יעוץ ובחינת התאמתך למסלול נא לפנות לגב' שקמה כלפון, רכזת תארים מתקדמים בפקולטה. edu.g.ad@technion.ac.il