שיטות הערכה בהוראת המדע (216128) – חורף תשפ”א

מרצה: פרופ’ מירי ברק, עוזרת המשנה הבכיר ללמידה והוראה בטכניון

הקורס עוסק במגוון שיטות הערכה של הישגי לומדים, כולל הערכה מסורתית וחלופית.
הקורס דן ביתרונות ובמגבלות של שיטות ההערכה ועורך הכרות עם מושגים, כגון: הערכה מעצבת, הערכה מסכמת והערכה שזורה בלמידה, מבחני עוצמה ומהירות, נורמה וקריטריון, תוקף, מהימנות ואובייקטיביות של מבחן, שאלות סגורות ופתוחות, מטלות ביצוע, פורטפוליו, מחוון, מפות מושגים ועוד.
הלמידה בקורס היא אקטיבית ואינטראקטיבית, הסטודנטים לומדים לזהות רמות חשיבה של שאלות, לבצע ניתוח פריטים ולבחון מהימנות של מבחנים. הסטודנטים מתנסים בהערכה משולבת ומעצבת, כולל הערכה עצמית והערכת עמיתים.

צבירה לתואר: 2.5 נקודות
גמול השתלמות:

יום שני בין השעות 14:30 – 17:30 (כולל תרגול), בניין הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, קמפוס הטכניון חיפה, חדר 300.

|הרשמה|

מירי ברק