קורס למורים חונכים – פיתוח מקצועי

  • מבנה הקורס והרשמה

 

  • ליווי מורים חדשים במסגרת קרן טראמפ – רציונל וטפסים