פרוייקט "אקדמיה כיתה"

מדי שנה בחודש אוגוסט, ולקראת פתיחת שנת הלימודים הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון מציעה לכלל הסטודנטים להצטרף לתכנית ייחודית – “אקדמיה כיתה”.
מטרת התכנית היא לתמוך בכניסה הדרגתית לעבודה במערכת החינוך. התכנית כוללת התנסות בבית הספר תוך ליווי אישי והנחייה מקצועית צמודה, במקביל וכחלק מתכנית הלימודים הפקולטית.
הפעילות תתקיים בבתי ספר על יסודיים (ז’-י”ב), לפי מסלולי ההתמחות בפקולטה: מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. המשתתפים בה זוכים למלגות ממשרד החינוך וממפעל הפיס בנוסף למלגת הנשיא לתכנית ‘מבטים’. גובה המלגות עשוי להשתנות משנה לשנה. 

לדף מידע על התוכנית ודרישותיה


דרישות ממורה מכשיר

על המורה להיות בעל שלוש שנות ותק לפחות, וללוות את הסטודנט במשך 12 שעות שבועיות לפי חלוקת זמן זו:

  • שבע שעות הוראה בכיתה הוראה
  • שעת הנחיה שבועית
  • ארבע שעות נוספות לפעילויות שונות בהן הסטודנטים מעוניינים להתנסות: ישיבות צוות, ימי הורים, טיול שנתי, כתיבת מבחנים, בדיקת מבחנים וכדומה.

בחודש הראשון הסטודנטים בעיקר יצפו, יכירו את הכיתה, את בית הספר ויאפשרו למורה להתחיל את השנה.
חשוב שבמהלך השנה יהיו לסטודנט מעל 15 שיעורים בכיתה שהוא מלמד בפועל.
המורה לא יתבקש להעריך את הסטודנטים על מנת לשמור על יחסים פתוחים ומאפשרים למידה.
המורה ידווח פעמיים בשנה, במחצית ובתום השנה.


השתלמות למורים מכשירים/חונכים

 

על המורה המכשיר להשתתף בהשתלמות של 30 שעות עם גמול בטכניון של ממורים חונכים.
השתלמות זו מאפשרת לו בעתיד לחנוך מורים בשנת סטאז'.


מורה מכשיר בתכנית אקדמיה כיתה מקבל כ-6000 ש"ח לשנה בשני תשלומים על עבודתו.