מלגות חוץ טכניוניות

כחלק מהתכנית הלאומית לתגבור לימוד מקצועות ליבה במערכת החינוך העל-יסודית, ממשיכים משרד החינוך, בשיתוף עם מפעל הפיס, להעניק מלגות לסטודנטים.

מטרת התכנית היא לגייס סטודנטים איכותיים, שיוכשרו להוראה וילמדו את המקצועות מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מדעי המחשב וביולוגיה ברמה של 5 יחידות לימוד, באזורי הפריפריה הגאוגרפית ו/או החברתית כדי להשביח את ההוראה ולהעלות את הישגי התלמידים ולתרום לצמצום פערים בחברה הישראלית. רשימת המקצועות המזכים במלגה עשויה להשתנות מעת לעת.

סטונדטים להוראה בפקולטה המתחייבים להשתלב בהוראה במערכת החינוך בתום הלימודים זכאים לקבלת מענק מותנה ממשרד החינוך וכן מלגות מפעל הפיס.  

מענק מותנה : 

הלוואה ממערכת החינוך שהופכת למענק לאחר השתלבות כמורה במערכת החינוך.  

מלגת מפעל הפיס: 

מלגות המוענקות עבור התנדבות של 40/80 שעות במערכת החינוך בתום שנת הלימודים. 

קישור לחוזר משרד החינוך בנושא מלגות ומענקים בשנת תשפ"ג חוזר הסבר קבלת מענק מותנה ומלגת מפעל הפיס תשפ"ד