מלגות חוץ טכניוניות

כחלק מהתכנית הלאומית לתגבור לימוד מקצועות ליבה במערכת החינוך העל-יסודית, ממשיכים משרד החינוך, בשיתוף עם מפעל הפיס, להעניק מלגות לסטודנטים.

מטרת התכנית היא לגייס סטודנטים איכותיים, שיוכשרו להוראה וילמדו את המקצועות מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מדעי המחשב וביולוגיה ברמה של 5 יחידות לימוד, באזורי הפריפריה הגאוגרפית ו/או החברתית כדי להשביח את ההוראה ולהעלות את הישגי התלמידים ולתרום לצמצום פערים בחברה הישראלית. רשימת המקצועות המזכים במלגה עשויה להשתנות מעת לעת.

התכנית מתאימה לסטודנטים הלומדים בפקולטה במסגרת לימודי תואר ראשון, ובתוכניות "מבטים" ו-"מבטים 2 " במסלולים: מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מדעי המחשב וביולוגיה.

  • כל מקבלי המלגות חייבים במעורבות חברתית במהלך השנה בה ילמדו לימודי הוראה, בהיקף של 4 שעות שבועיות או  100 שעות בשנה
  • המלגה תוענק בתום שנת הלימודים, לאחר דיווח על ביצוע המחויבות. סכום המלגה מתעדכן מעת לעת ועמד בשנת תש"פ על 10,000 ₪
  • סטודנט שמקבל מלגה זו ממפעל הפיס, במסגרת אחרת, לא יהיה זכאי למלגה נוספת ממפעל הפיס במסגרת תכנית ההכשרה להוראה

בנוסף, ניתן לקבל מלגה מותנית מטעם משרד החינוך

  • סכום המלגה המותנית בשנת תש"פ עמד על 11,500 ₪, ואולם הסכום עשוי להתעדכן מעת לעת
  • המלגה מיועדת לסטודנטים שאינם מורים בפועל
  • כל מקבלי מלגה מותנת זו מתחייבים לעבוד במערכת החינוך במשך שנתיים, בהיקף של 2/3 משרה לפחות בכל שנה בתום לימודיהם, כולל שנת סטאז'