לימודים לתארים מתקדמים – מגיסטר ודוקטורט

במסגרת לימודים לתארים מתקדמים במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה ניתן להשתלם לקראת התארים “מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים”, “מגיסטר להוראת הטכנולוגיה והמדעים” (ללא תזה) ו”דוקטור לפילוסופיה”.


לימודים לתואר מגיסטר

מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים” (MSc): התכנית מיועדת לבעלי תואר ארבע-שנתי במקצועות המדעים המדויקים, במקצועות ההנדסיים ובמקצועות החינוך, הפסיכולוגיה והסטטיסטיקה. דרושה הסכמת מנחה מיועד/ת.

סף הקבלה הוא ציון ממוצע משוקלל של 80 ומעלה בתואר הראשון. על המועמד להיות בעל תעודת הוראה (הניתנת להשלמה במקביל) וכן עם ניסיון הוראה במשך שנתיים לפחות, או ניסיון שקול. במקרים של הצטיינות מיוחדת, או רקע דיסציפלינארי חזק בתחום המחקר המיועד, תוכל ועדת הקבלה להחליף דרישות אלה בלימודי השלמה שייקבעו על פי הרקע של המועמד.

תידרש השלמה במקצועות הסטטיסטיקה ממועמד שלא למד מקצועות אלה לקראת התואר הראשון.

בוגר תואר ראשון ארבע-שנתי שאין לו תעודת הוראה יוכל להתקבל ללימודים לקראת תואר מגיסטר כסטודנט מן המניין, אולם יהיה עליו להמציא אישור על קבלת תעודת הוראה תוך חמישה סמסטרים מתחילת ההשתלמות. בוגר תואר תלת-שנתי יחויב בהשלמות בנוסף לתעודת ההוראה. תכנית ההשלמות תיקבע לכל מועמד על ידי הוועדה ללימודי מוסמכים.
פירוט הדרישות מופיע בחוברת לימודי תארים מתקדמים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה.

קווים מנחים למציאת מנחה

מגיסטר להוראת הטכנולוגיה והמדעים (ללא תזה)התכנית מיועדת לבעלי תואר ארבע-שנתי במקצועות המדעים המדויקים ובמקצועות ההנדסיים בדומה למסלול לתואר “מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים”. גם תנאי הקבלה דומים.
פירוט הדרישות מופיע בחוברת לימודי תארים מתקדמים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה


לימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה (PhD)

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני במקצועות המדעים המדויקים, במקצועות ההנדסיים ובמקצועות החינוך והפסיכולוגיה.
יכולים להתקבל מועמדים בעלי תואר שני עם תזה, אשר ציונם 85 ומעלה, בהוראת המדעים (הכולל תעודת הוראה) או תואר שקול, שיש להם המלצות. דרושה הסכמת מנחה מיועד/ת. במידת הצורך
תוכל ועדת הקבלה לדרוש מהמועמד השלמות בלימודי הסמכה ובלימודי מוסמכים.
תידרש השלמה במקצועות הסטטיסטיקה מכל מועמד שלא למד מקצועות אלה לקראת התואר הראשון והשני.
פירוט הדרישות מופיע בחוברת לימודי תארים מתקדמים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה.

קווים מנחים למציאת מנחה

קישור לקטלוג הטכניון עם פירוט תוכניות הלימודים לתואר ראשון שני ושלישי.