לימודים לתארים מתקדמים

במסגרת לימודים לתארים מתקדמים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ניתן להשתלם לקראת התארים "מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים", "מגיסטר למדעים", "מגיסטר בהוראת הטכנולוגיה והמדעים" (ללא תזה) ו"דוקטור לפילוסופיה".


לימודים לתואר מגיסטר

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במקצועות המדעים המדויקים, במקצועות ההנדסיים ובמקצועות החינוך, הפסיכולוגיה והסטטיסטיקה.

סף הקבלה הוא ציון ממוצע משוקלל של 80 ומעלה בתואר הראשון(למעט בוגרי טכניון יש להציג מדרג, מתקבלים המדורגים ב- 30% עליונים). על המועמד להיות בעל תעודת הוראה לביה"ס על יסודיים (הניתנת להשלמה במקביל בנתיב עם תזה) וכן עם ניסיון הוראה במשך שנתיים לפחות, או ניסיון שקול. במקרים של הצטיינות מיוחדת, או רקע דיסציפלינארי חזק בתחום המחקר המיועד, תוכל ועדת הקבלה להחליף דרישות אלה בלימודי השלמה שייקבעו על פי הרקע של המועמד.

מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים” (MSc): יוענק למסיימים בנתיב עם תזה בעלי תעודת הוראה לבי"ס על יסודיים. דרושה הסכמת מנחה מיועד/ת.

מגיסטר למדעים" Master of Science יוענק למסיימים בנתיב עם תזה ללא תעודת הוראה, דרושה הסכמת מנחה מיועד/ת.

מועמדים ללא תעודת הוראה לבי"ס העל יסודיים יחוייבו בנקודות השלמה במדעי הלמידה וחינוך מדעי כמפורט בחוברת תארים מתקדמים.
תידרש השלמה במקצועות הסטטיסטיקה ממועמד שלא למד מקצועות אלה לקראת התואר הראשון.
פירוט הדרישות מופיע בחוברת תארים מתקדמים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה.

קווים מנחים למציאת מנחה

| צפו במפגש מקוון עם הסגל ובו היכרות עם נושאי המחקר השונים, והציפיות מן המועמדים |

מגיסטר בהוראת הטכנולוגיה והמדעים Master of Education in Technology and Science (M.Sc) יוענק למסיימים בנתיב ללא תזה.
מועמדים לנתיב ללא תזה בוגרי תואר תלת שנתי יחוייבו ב- 10 נק'.
פירוט הדרישות מופיע בחוברת תארים מתקדמים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה


לימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה (PhD)  

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני במקצועות המדעים המדויקים, במקצועות ההנדסיים ובמקצועות החינוך, הסטטיסטיקה והפסיכולוגיה.
על מנת להתקבל ללימודים לתואר דוקטור חייבים להתקיים התנאים הבאים:

  1. תואר שני עם תזה בציון 85 ומעלה.
  2. 3 המלצות.
  3. הסכמת מנחה מיועד/ת.
  4. אישור ועדת ההוראה להצעה מקדמית בהיקף של 5 עמ' (כולל שער ותקציר אך לא כולל רשימת מקורות).

מועמדים שאינם בעלי תעודת הוראה יחויבו ב 12 נקודות השלמה במדעי הלמידה וחינוך מדעי.
תידרש השלמה במקצועות הסטטיסטיקה מכל מועמד שלא למד מקצועות אלה לקראת התואר הראשון והשני.
פירוט הדרישות מופיע בחוברת לימודי תארים מתקדמים של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה.

קווים מנחים למציאת מנחה

| צפו במפגש מקוון עם הסגל ובו היכרות עם נושאי המחקר השונים, והציפיות מן המועמדים |

הערות:

  1. על כל המשתלמים חלות כל התקנות של ביה"ס לתארים מתקדמים https://graduate.technion.ac.il/ (התקנות מופיעות בקטלוג ביה"ס לתארים מתקדמים).
  2. קיימת אפשרות לקבלת מלגות מלאות או חלקיות בנתיב מחקרי בלבד.

קישור לקטלוג הטכניון עם פירוט תוכניות הלימודים לתואר ראשון שני ושלישי.

לפרטים נוספים ולשליחת הקבצים נא לפנות לשקמה כלפון, רכזת תארים מתקדמים בטל’ 04-8293108 או במייל  edu.g.ad@technion.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

 

השתלבות במחקר לתארים מתקדמים: 

סגל הפקולטה מציג, בסדרת סרטונים קצרים, את הפרוייקטים המגוונים ואפשרויות ההשתלבות במחקר שפתוחות בפני מועמדים לתארים מתקדמים.