מידע לסטודנטים

תחת לשונית זו תמצאו מידע נוסף שכתבו הסטודנטים, וכן מידע כללי על שירותים שונים שבפקולטה.