מחשבה – המרכז הארצי למורי למדעי המחשב

תכנית הלימודים הישראלית במדעי המחשב הינה מהתכניות המתקדמות בעולם ומתמקדת בעיקרי הדיסציפלינה המדעית. התכנית מקנה ללומדים יכולת חשיבה אלגוריתמית, מיומנויות לניתוח ופתרון אלגוריתמי של בעיות, ומושגי יסוד בתכנון מערכות ממוחשבות. היא מציגה בפני הלומדים הזדמנות יחודית לעסוק בהיבטים תיאורטיים של המקצוע ובפרקטיקה של המקצוע תוך שימוש במיומנויות, מושגים ותכנים הניצבים בחזית המחקר המדעי והטכנולוגי.

"מחשבה" – מרכז המורים הארצי למדעי המחשב משמש בית למורי מדעי המחשב והנדסת תוכנה בכל הארץ מאז הקמתו בשנת תשס"א. המרכז מתמקד בטיפוח מנהיגות מקצועית של מורים מובילים; תמיכה וקידום מקצועי של מורי המקצוע; הטמעת תכניות הלימודים החדשות וקידום הוראת המקצוע.

הפעילויות העיקריות של המרכז: קיום כנסים, ימי עיון וסדנאות למורים; תמיכה במורים חדשים וותיקים; פיתוח חומרי עזר למורי המקצוע; הוצאה לאור של כתב עת מקצועי למורים "הבטים בהוראת מדעי המחשב"; הפעלת אתר אינטרנט מקצועי למורים (כתובתו https://cse.net.technion.ac.il/).

ראש המרכז: פרופ' אורית חזן

מנהלת המרכז: ד"ר תמי לפידות

טלפון: 04-8292880, דוא"ל: lapidot@tx.technion.ac.il