מור-טק – המרכז הארצי למורי טכנולוגיה

טלפון : 04-8293146
פקס : 04-8295481
דוא"ל : moretech@technion.ac.il
אתר אינטרנט : https://moretech.technion.ac.il

מטרתו העיקרית של מרכז המורים לקדם את המורים המובילים והמורים המלמדים בארבע המגמות הבאות: מכונות, אלקטרוניקה, מדעית טכנולוגית וביוטכנולוגיה. כדי להגשים את מטרותיו יפעל המרכז בשיתוף פעולה עם ארבעה המפמ"רים של ארבע המגמות אלה.

המקצועות הטכנולוגיים מעצם מהותה של הטכנולוגיה כתחום דיסציפלינארי ואינטר דיסציפלינארי הם מתחדשים ומשתנים לאורך ציר הזמן. זאת כתוצאה מצרכי החברה, הכלכלה, הביטחון ומהתחרות הגוברת והולכת בעולם כולו בין התעשיות השונות.

לימודי הטכנולוגיה המודרנית מונעים הן על ידי סקרנות אינטלקטואלית והן על ידי צרכים אנושיים. מכאן, העיסוק בטכנולוגיה יכול ליצור שילוב סינרגטי של דמיון, יצירתיות ויצירה של מצבי למידה מאתגרים בשלושה אופנים: קוגניטיבי, אינסטרומנטאלי ואפקטיבי.

הוראת הטכנולוגיה מתמקדת הן בתחומי הדעת השונים המיושמים בחיים האמיתיים, הן כדרך ליישום המדעים והן בהתפתחות אישית דרך התנסות מעשית.

על מנת להוציא מן הכוח אל הפועל, לממש ולקדם את החינוך המדעי-טכנולוגי נחוצה גישה מערכתית בכל שלבי התכנון, היישום, ההערכה והעדכון המתמיד. כן יש לשלב ידע מעודכן ממגוון תחומי מדעים והנדסה, ידע פדגוגי ממדעי החינוך וידע ניהולי – ארגוני בתוך תוכניות הלימודים הקיימות.

טיפוח מנהיגות חינוכית במקצועות הטכנולוגיים הינה אחד הצעדים הראשונים בדרך למימוש האתגרים שהוזכרו לעיל. שיתוף המורים ויצירת תנאים שיאפשרו להם לתרום לקידום החינוך הטכנולוגי הוא תנאי הכרחי לבניית כל תוכנית.

למרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים החדש תפקיד חשוב ביותר בהכשרה, טיפוח וקידום מנהיגות חינוכית-מקצועית בתחום החינוך הטכנולוגי הנדסי (מדריכים ומורי המורים) באמצעות:

  • פיתוח, ארגון וניהול של קורסים למורים מובילים
  • הפעלת פורומים תוך שיתוף פעולה עם קובעי המדיניות
  • ארגון ועריכת ימי עיון וכנסים בנושאים שעל סדר היום המקצועי
  • הפקת כתב עת מקצועי לאוכלוסייה של העוסקים בתחום
  • פיתוח אתר אינטרנט של האתר ואחזקתו כערוץ תקשורת זמין ואמצעי לעדכון שוטף של המורים במידע מגוון רלבנטי לעבודתם וכאמצעי לליווי המורים בשטח וליצירת קהילה מקצועית.
  • ריכוז חומרי למידה ומשאבי הוראה והדרכה מהארץ ומהעולם
  • ליווי ויעוץ למורים בשדה במהלך עבודתם במקצועות הטכנולוגיים השונים
  • ארגון ועריכה של סדנאות במגוון ההתמחויות במגמות הטכנולוגיות השונות.

צוות המרכז:
פרופ' יהודית דורי – ראש המרכז, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון.

פרופ' אילת פישמן – יועצת אקדמית של המרכז, הפקולטה לביוטכנולוגיה והנדסת מזון בטכניון.

ד"ר אמונה אבו יונס עלי – מנהלת המרכז

חברי צוות מרכז המורים ונציגי המגמות
אנשי הצוות שמהווים חוליה מקשרת בין המפמ"רים והמרכז.
אלקטרוניקה – אירנה ליברמן
ביוטכנולוגיה – יהודית דסקלו (מפמ"רית)
מכונות – אמה מטאייב
מדעית הנדסית – דב רוסו