מוח וחינוך – לקויות למידה בילדים (216003) – סמסטר אביב תש”ף

מרצה ד”ר ציפי הורוביץ-קראוס

תקציר:
לאור האחוזים העולים באוכלוסיית התלמידים המתקשים במערכת החינוך והצורך במתן מענה לתלמידים אלו. בכך, הקורס יאפשר זיהוי והבנה של הלקויות הנלמדות בכיתה ומחוצה לה. הסטודנטים ילמדו את הגדרות ליקויי למידה והתנהגות ואיפיוניהן. הקורס יכלול דיון על הלקויות הבאות: דיסלקציה, דיסקלקוליה, הפרעות קשב והתנהגות, שפה וקשיים רגשיים. בקורס יידונו גם אפשרויות טיפול שונות לאוכלוסיות נלמדות.
תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: להגדיר את לקויות הלמידה השונות. להבין דוח אבחון להתאים תוכנית התערבות טיפולית ללקויות השונות.
הקורס מיועד הן לסטודנטים בשלב מתקדם של התואר הראשון והן לתארים מגיסטר ודוקטורט.

שעות שבועיות: 2
צבירה לתואר: 2 נקודות
שעות השתלמות: 30 שעות

יום, שעה ומקום: יום שלישי, בין השעות 10:30 – 12:30, חדר 307 בבניין הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, קמפוס הטכניון, חיפה

| הרשמה |