היחידה לכניסה להוראה

רקע

היחידה לכניסה להוראה בטכניון מתמקדת במגוון קורסים להתפתחות מקצועית של מורים בשלבים שונים בקריירה שלהם. היחידה עוסקת בתמיכה ובליווי של מורים חדשים בשנים הראשונות להוראתם: בשנת ההתמחות (סטאז’), בשנה הראשונה ובשנה השנייה בהוראה. כמו כן, היחידה מכשירה מורים חונכים בקורסים ייחודיים, ומקיימת ימי עיון למורים להעשרת הידע הן בתחומי המחקר החינוכי, גישות הוראה והערכה חדשניות והן במגוון נושאים עדכניים הקשורים לצרכי המורה החדש והמורה החונך.

היחידה הוקמה בשנת תשע”ז והיא פועלת בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון בשיתוף  ותיאום  עם חברי הסגל. היחידה פועלת בהמשך לתכניות ההכשרה לבוגרי הפקולטה, לסטודנטים בוגרי תכנית מב”טים ולמשתתפים ממוסדות אקדמיים אחרים.

מטרת היחידה

לספק מערך תמיכה מקיף למורה המתחיל  בשנות עבודתו הראשונות  לקראת או לאחר סיום לימודיו האקדמיים. המורה המתחיל מתמודד עם קשיים רבים מבחינה מקצועית, אישית וסביבתית-ארגונית. לקשיים אלה יש השפעה מכרעת על היקלטותו במערכת החינוך והמשך חייו המקצועיים: נכונותו להתמיד במקצוע, תפיסת תפקידו וגיבוש זהותו המקצועית. הנחיה וליווי משמעותי של המורה המתחיל במסגרת סדנאות התמיכה, מאפשרים כניסה טובה למערכת, מסייעים לעיצוב זהותו ותפיסתו המקצועית ובניית קהילייה תומכת ששותפים בה מורים חדשים, מורים חונכים וצוות היחידה. בנוסף, המתמחים נפגשים עם מורים שלומדים בקורסי מורים חונכים ומקבלים זוויות ראיה נוספות ממורים מנוסים יותר שאפשר לקבל מהם רעיונות ועצות.

במסגרת שיתוף פעולה עם קרן טראמפ, מורים אשר סיימו את התמחותם (שנת הסטאז’) יכולים עדיין לקבל ליווי של מורה חונך בתחום התכני-פדגוגי בהתאם להתקדמותם בהוראה (הכנה לבגרות לראשונה, הוראה בשכבת גיל שונה וכדומה).

פעילויות:

סדנאות סטאז’ למורים מתמחים, שבהן נפגשים אחת לשבועיים עם מנחה בעל ניסיון בהוראה ובהנחיית מורים. במסגרת הסדנאות נידונים הקשיים והאתגרים שבהם נתקלים המורים. מגוון הנושאים המטופלים בסדנה כוללים: ניהול כיתה, אסרטיביות, תקשורת מקרבת, חשיבה חיובית, הגברת המוטיבציה בקרב תלמידים שונים, כתיבת ובדיקת מבחנים. כמו כן, נידונים בסדנה הנושאים של חובות וזכויות המורים, היערכות לימי הורים ולישיבות מורים. חלק מהמפגשים מתנהלים בשיח מתוקשב של עמיתים.

סדנאות למורים בשנה הראשונה או השניה לאחר הסטאז . מטרת סדנאות אלו: להצמיח אנשי ונשות מקצוע המאמינים בעצמם וביכולתם להתמודד עם אתגרי המקצוע , לפתח אוריינות ארגונית , לבנות קבוצת חשיבה ולמידה. במסגרת סדנאות אלו מועלים הנושאים הבאים:  זהות מקצועית של מורים, כישורי ניהול כיתה, כלים לתקשורת בין אישית עם תלמידים, הורים וצוות בית הספר, השתלבות בקהילת המורים הבית ספרית, ורפלקציה כאמצעי להתפתחות מקצועית.  הסדנא עוסקת גם בנושאים המועלים על ידי המשתתפים כדי לתת מענה לבעיות שעולות אצלם בבית הספר ו/או עם תלמידים “מאתגרים”.

קורסים להכשרת מורים-חונכים. קורסים אלה מקנים למורים ותיקים ובעלי ניסיון  כישורי הנחיה והם מתנסים בגישות שונות של ניתוח ארועים ורפלקציה. במסגרת קורסים אלו עוסקים בקשיים יומיומיים של המורים החדשים במערכת בית הספר, בהיבטים הקשורים בתמיכה ובהערכת מורה חדש/עמית. מנתחים  אירועי הוראה בשילוב סימולציות ומשחקי תפקידים ומתנסים באימון אישי. המורים רוכשים כלים כיצד לסייע למתמחה, לתמוך בו, להדריכו ולהעריכו. הקורס תורם להתפתחות ולהתמקצעות של המורים החונכים.

ארגון ימי עיון בנושאים הקשורים בהתמודדות של המורים בבתי הספר, הן בנושאים דידקטיים  לכל מקצוע, והן בנושאים כלליים יותר, שנוגעים לכל המורים ולכל המקצועות כגון: שינויים בדרכי הערכה, התמודדות עם תלמידים לקויי למידה, קידום מצוינות, פעילויות בשעות פרטניות ועוד.

שימרו על קשר teachingunit@technion.ac.il