היחידה לכניסה להוראה

היחידה לכניסה להוראה בפקולטה מתמקדת בפעילויות אלו:

  • פיתוח וקיום השתלמויות להתפתחות מקצועית של מורים בשלבים שונים בקריירה שלהם:
    1. סדנת התמחות – סטאז'
    2. השתלמות למורים חדשים – מורים בשנה שלאחר שנת ההתמחות
    3. הכשרת מורים חונכים
  • פיתוח וקיום ימי עיון משותפים למורים מתמחים, חדשים וחונכים. מפגשים אלו מעניקים חשיפה לתחום המחקר החינוכי, לגישות הוראה והערכה חדשניות והעשרה בתחומים הקשורים לצרכי המורה החדש והמורה החונך.
  • סיוע קבוצתי ופרטני לכל סטודנט לקראת כניסתו להוראה, כולל סיוע באיתור מקום עבודה ותמיכה פרטנית במהלכה

מי אנחנו?


פרוייקט אקדמיה – כיתה


פעילויות:

סדנאות סטאז' למורים מתמחים, שבהן נפגשים אחת לשבועיים עם מנחה בעל ניסיון בהוראה ובהנחיית מורים. במסגרת הסדנאות נידונים הקשיים והאתגרים שבהם נתקלים המורים. מגוון הנושאים המטופלים בסדנה כוללים: ניהול כיתה, אסרטיביות, תקשורת מקרבת, חשיבה חיובית, הגברת המוטיבציה בקרב תלמידים שונים, כתיבת ובדיקת מבחנים. כמו כן, נידונים בסדנה הנושאים של חובות וזכויות המורים, היערכות לימי הורים ולישיבות מורים. חלק מהמפגשים מתנהלים בשיח מתוקשב של עמיתים.


סדנאות למורים בשנה הראשונה או השניה לאחר הסטאז'. מטרת סדנאות אלו: להצמיח אנשי ונשות מקצוע המאמינים בעצמם וביכולתם להתמודד עם אתגרי המקצוע , לפתח אוריינות ארגונית , לבנות קבוצת חשיבה ולמידה. במסגרת סדנאות אלו מועלים הנושאים הבאים:  זהות מקצועית של מורים, כישורי ניהול כיתה, כלים לתקשורת בין אישית עם תלמידים, הורים וצוות בית הספר, השתלבות בקהילת המורים הבית ספרית, ורפלקציה כאמצעי להתפתחות מקצועית.  הסדנא עוסקת גם בנושאים המועלים על ידי המשתתפים כדי לתת מענה לבעיות שעולות אצלם בבית הספר ו/או עם תלמידים "מאתגרים".


השתלמויות להכשרת מורים-חונכים מקנות למורים ותיקים ובעלי ניסיון כישורי הנחיה. במהלכן מתנסים בגישות שונות של ניתוח אירועים ורפלקציה:
1. עיסוק בקשיים יומיומיים של מורים חדשים במערכת בית הספר, בהיבטים הקשורים בתמיכה ובהערכת מורה חדש/עמית.
2. ניתוח אירועי הוראה בשילוב סימולציות ומשחקי תפקידים
3. התנסות באימון אישי ולמידה הדדית בין-דורית


ארגון ימי עיון בנושאים הקשורים בהתמודדות של המורים בבתי הספר, הן בנושאים דידקטיים  לכל מקצוע, והן בנושאים כלליים יותר, שנוגעים לכל המורים ולכל המקצועות כגון: שינויים בדרכי הערכה, התמודדות עם תלמידים לקויי למידה, קידום מצוינות, פעילויות בשעות פרטניות ועוד.

| סדנאות והשתלמויות – טפסי רישום |

שימרו על קשר teachingunit@technion.ac.il