הוראת פיזיקה

חוג לאחר תואר  –  הוראת פיזיקה

הלימודים לחוג לאחר תואר בהוראת פיזיקה (הכולל תעודת הוראה) פתוחים בפני סטודנטים/בוגרים מכל הפקולטות בטכניון.

במקרים מיוחדים יידרשו הסטודנטים להשלים קורסים בפיסיקה.

בעלי תואר ראשון בפקולטות: פיסיקה, הנדסת מכונות, הנדסת חשמל-אלקטרוניקה, הנדסת אווירונאוטיקה וחלל, הנדסה ביו-רפואית. מתקבלים ללא השלמות מעבר ל-36 נקודות, יתכן כי תדרשנה השלמות במסגרת 36 הנקודות.

 

על מנת להשלים לימודי חוג לאחר תואר יש לצבור 36 נקודות לפי הפירוט הבא:

 

                מקצועות חובה        27.5 נקודות    מרשימה א’

                מקצועות בחירה      8.5 נקודות    מרשימה ב’

 

רשימה א’ –  קורסי חובה בהיקף של 27.5 נק’

 

 

קורסים כלליים בחינוך והוראה (12.5 נק’)

 

     
214117 מבוא לחינוך 1 4.5
214118 מבוא לחינוך 2 4
214103 מיומנויות ושיטות הוראה 3.0
214122

 

 

סדנת רפלקציה על התנסות בהוראה  *

*  יש לקחת את הקורס בצמוד לקורס התנסות בהוראת פיזיקה

1.0
קורסים בהוראת המקצוע (15 נק’)
214301 דרכי הוראת הפיסיקה 1
 

3.0

214302 דרכי הוראת הפיסיקה 2 3.0
214303 התנסות בהוראת הפיזיקה 2.0
214304 בעיות  נבחרות בפיסיקה 1 2.0
214305 בעיות  נבחרות בפיסיקה 2 * 2.0
או    
216004 התפתחויות בהוראת הפיזיקה * 3.0
214607 דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחטיבת הביניים 3.0
     
     
רשימה ב’ – קורסי בחירה בהיקף של 8.5 נק’
קורסים מתוך רשימת הקורסים הניתנים במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה.

ניתן להמיר באישור יועץ המסלול נקודות מקבוצה זו בקורסים מתוך “קבוצה ב’ פיסיקה” ברשימת קורסי הבחירה המומלצת במסלול לתואר ראשון במגמת הוראת הפיסיקה.

 

* אם לוקחים את הקורס התפתחויות בהוראת הפיזיקה במקום בעיות נבחרות בפיזיקה 2  הנקודה העודפת תחשב כנקודת בחירה מומלצת.