הוראת מדעי הסביבה

חוג לאחר תואר    הוראת מדעי הסביבה

הלימודים לחוג לאחר תואר בהוראת מדעי הסביבה (הכולל תעודת הוראה) פתוחים בפני סטודנטים/בוגרים מהפקולטות הבאות:ביולוגיה, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסה סביבתית, הנדסה כימית והנדסה חקלאית.

על מנת להשלים לימודים לחוג לאחר תואר יש לצבור לפחות 36 1  נקודות לפי הפירוט הבא:

מקצועות חובה

214117 מבוא לחינוך 1 4.5
214118 מבוא לחנוך 2 4.0
214103 מיומנויות ושיטות הוראה 3.0
214122 סדנת רפלקציה על התנסות בהוראה 1.0
214500 התנסות בהוראת ביולוגיה-סביבה 2.0
214216 דרכי הוראת סביבה 1 3.0
216200 סוגיות מתקדמות בהוראת סביבה 3.0
216128 שיטות הערכה בהוראת מדע 2.5
216126 סדנת התנסות במדע בליווי מחקר פעולה 3.0
214400 מבוא לחינוך סביבתי   2 2.0

 

מקצועות בחירה

ניתן לבחור מבין כל המקצועות בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה. ניתן להירשם למקצועות מוסמכים (218) באישור ראש המסלול ומרצה הקורס.

ניתן לבחור גם מבין המקצועות הבאים:

2.5 הכרת החי והצומח א 134014
2.0 עקרונות אקולוגיים בתכנון עיר ואזור 207041
2.0 סוגיות באקולוגיה של הנוף בישראל 207455
2.5 אקולוגיה למהנדסים 014968
2.0 צמחים וסביבה 015001
3.0 מערכות אקולוגיות 017001
2.0 הסביבה בעידן הטכנולוגי 014318
3.0 אקולוגיה עירונית 207464
3.0 מבוא לאקולוגיה של הנוף 204150
3.0 ניהול ותכנון הסביבה החופית והימית 207953
3.0 מדיניות סביבתית 207407

הערה:

כדי לקבל תעודה בהוראת מדעי הסביבה יש ללמוד את הקורסים הבאים, או קורסים הדומים להם מבחינת תכניהם 3:אקולוגיה, זיהום אוויר, פסולת מוצקה, איכות מים, תכנון סביבתי, כלכלה סביבתית, ווירולוגיה ואפידמיולוגיה, הכרת החי והצומח.

 

1                 במידת הצורך, יש להשלים את הקורסים בתחום התוכן המופיעים בהערה.

2               הקורס כולל חובת השתתפות ביום סיור אחד.

3               קורסי השלמה הנדרשים ייקבעו באופן פרטני על ידי יועצת המסלול.

  • קורסי השלמה:

א.       יש לעבור את קורסי ההשלמה בציון של 70 לפחות.

ב.       לפחות שניים מקורסי ההשלמה או הבחירה מהפקולטה לביולוגיה חייבים להילמד בסמסטר הראשון ללימודים בתכנית מבטים, כתנאי להמשך לימודים בתוכנית.