הוראת מדעי המחשב

חוג לאחר תואר    הוראת מדעי המחשב

הלימודים לחוג לאחר תואר בהוראת מדעי המחשב (הכולל תעודת הוראה) פתוחים בפני סטודנטים/בוגרים מהפקולטות הבאות: מדעי המחשב, הנדסת תעשיה וניהול – מערכות מידע, הנדסת חשמל – הנדסת מחשבים.

במקרים מיוחדים יוכלו סטודנטים מפקולטות אחרות להשלים חוג לאחר תואר בהוראת מדעי המחשב.  סטודנטים אלו יחויבו בהשלמות מתאימות.

על מנת להשלים לימודים לחוג לאחר תואר יש לצבור 36 נקודות לפי הפירוט הבא:

 

            מקצועות חובה   25.5 נקודות                   מרשימה א’

            מקצועות בחירה 5.5-7.5 נקודות               מרשימה ב’

            מקצועות בחירה 3-5 נקודות                     מרשימה ג’

 

רשימה א’

214117 מבוא לחינוך 1 4.5
214118 מבוא לחינוך 2 4.0
214103 מיומנויות ושיטות הוראה 3.0
214122 סדנת רפלקציה על התנסות בהוראה 1.0
214901 דרכי הוראת מדעי המחשב 1 3.0
214902 דרכי הוראת מדעי המחשב 2 3.0
214903 התנסות בהוראת מדעי המחשב 2.0
214908/9 בעיות נבחרות במדעי המחשב 1 או 2 2.0
216300 סוגיות מתקדמות בהוראת מדעי המחשב 3.0

 

 

רשימה ב’ 

מקצועות הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה.

 

רשימה ג’ 

מקצועות מתקדמים (סמינריונים, קורסי נושאים מתקדמים, קורסי פרויקטים) בפקולטה למדעי המחשב.