הוראת ביולוגיה

 חוג לאחר תואר    הוראת ביולוגיה

הלימודים לחוג לאחר תואר בהוראת הביולוגיה (הכולל תעודת הוראה) פתוחים בפני סטודנטים/בוגרים משש הפקולטות הבאות:ביולוגיה, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, רפואה, הנדסה ביו-רפואית, הנדסה חקלאית, הנדסה כימית במסלול להנדסה ביוכימית.תוכנית הלימודים הסופית, המותאמת לכל סטודנט, נקבעת על ידי היועץ/ת. על מנת להשלים לימודים לחוג לאחר תואר יש לצבור לפחות 36 1  נקודות לפי הפירוט להלן.

מקצועות חובה

214117 מבוא לחינוך 1 4.5
214118 מבוא לחינוך 2 4.0
214103 מיומנויות ושיטות הוראה 3.0
214122 סדנת רפלקציה על התנסות בהוראה 1.0
214500 התנסות בהוראת ביולוגיה 2.0
214501 דרכי הוראת ביולוגיה 1 3.0
214502 דרכי הוראת ביולוגיה 2 3.0
214509 הוראת פרויקט חקר בביולוגיה 1.0
     
216116 התפתחויות בהוראת הביולוגיה 2.0
216500 סוגיות מתקדמות בהוראת ביולוגיה 3.0
216128 שיטות הערכה בהוראת מדע 2.5
216126 סדנת התנסות במדע בליווי מחקר פעולה 3.0

 

מקצועות בחירה

ניתן לבחור מבין כל המקצועות בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה. ניתן להירשם למקצועות מוסמכים (218) באישור ראש המסלול ומרצה הקורס.

     

הערה:

כדי לקבל תעודה בהוראת ביולוגיה או בהוראת ביולוגיה-סביבה יש ללמוד את הקורסים הבאים, או קורסים הדומים להם מבחינת תכניהם  3:

ביולוגיה 1, ביוכימיה של חלבונים, זואולוגיה, מעבדה בעולם החי, גנטיקה כללית, ביולוגיה של התא, אקולוגיה למהנדסים, ביולוגיה מולקולרית, מעבדה בביוכימיה ומטבוליזם, פיזיולוגיה, פיזיולוגיה מולקולרית, מיקרוביולוגיה ווירולוגיה, מעבדה בגנטיקה מולקולארית, הכרת החי והצומח א’, אבולוציה.

 

1       במידת הצורך, יש להשלים את הקורסים בתחום התוכן המופיעים בהערה

2       הקורס כולל חובת השתתפות ביום סיור אחד.

3          קורסי השלמה הנדרשים ייקבעו באופן פרטני על ידי יועצת המסלול.

  • קורסי השלמה:

א.       יש לעבור את קורסי ההשלמה בציון של 70 לפחות.

ב.       לפחות שניים מקורסי ההשלמה או הבחירה מהפקולטה לביולוגיה חייבים להילמד בסמסטר הראשון ללימודים בתכנית מבטים, כתנאי להמשך לימודים בתוכנית.